سازمان هواشناسی
    • اهداف کارگروه خشکسالی و گرد و غبار
     اهداف و مأموریت ها
      
     1-  کاهش درجه خطرپذیری و آسیب پذیری بخشهای مختلف جامعه در مقابل رخداد نوسانات اقلیمی و خشکسالی، کاهش آثار و سازگاری خشکسالی و کمک به تمامی اقشار جامعه ایران برای بهتر زیستن
     2-   تجمیع سازی و بهره گیری لازم از علوم و دانش فنی همراه با استفاده از فن آوری های  سخت افزاری و نرم افزاری پیشرفته و همچنین انواع داده و اطلاعات برای اجرای سامانه های پایش ، پیش آگاهی و هشدار خشکسالی در سطح کشور
     3-  ارائه پیش آگاهی و هشدار به هنگام و قابل اعتماد در خصوص پدیده خشکسالی و انجام هماهنگی و اقدام لازم برای کاهش آثار (Mitigation) و سازگاری (Adaptation) خشکسالی
      4- ظرفیت سازی و انتقال علوم و فن آوری های مورد نیاز کشور در   چارچوب اهداف و شرح وظایف مرکز از طریق حمایت ، مشارکت و اجرای مطالعه و پژوهش های  توسعه ای و کاربردی.
      
      
    • کارگروه خشکسالی و گرد و غبار
    • کارگروه های تخصصی
مجموع بازدیدها : 606,686,734
تعداد بازدید امروز : 61,288
تعداد بازدید دیروز : 89,509
تعداد بازدید این ماه : 2,420,508