سازمان هواشناسی
    • اهداف کمیسیون ادوات و روش های دیدبانی

     رئیس کمیسیون : برتراند کالپینی (Bertrand CALPINI) از سوئیس

     معاون : بروس سی بیکر(Bruce C. BAKER) از امریکا
     به طور کلی وظیفه کمیسیون ادوات و روش های دیدبانی (CIMO) تنظیم استانداردهای فنی، روش های کنترل کیفیت، ارائه راهنمایی لازم جهت استفاده از تجهیزات هواشناسی و روش های دیدبانی می باشد. در کمیسیون ادوات و روش های دیدبانی (CIMO) یک گروه مدیریتی سه گروه تخصصی برنامه آزاد (OPAG) وجود دارد که این گروه ها عبارتند از:
     - گروه تخصصی برنامه آزاد(OPAG) استانداردسازی و همسنجی ادوات
     - گروه تخصصی برنامه آزاد(OPAG) سنجش از دور و فناوری های نوین
     - گروه تخصصی برنامه آزاد(OPAG) ظرفیت سازی
    • کمیسیون ادوات و روش های دیدبانی
    • کارگروه های تخصصی
مجموع بازدیدها : 611,028,782
تعداد بازدید امروز : 99,413
تعداد بازدید دیروز : 108,685
تعداد بازدید این ماه : 539,649