سازمان هواشناسی
    • اهداف کارگروه طرح عملیات استراتژیک

      کارگروه SOP   با هدف ارائه مشورت در هماهنگی و ساماندهی رئوس کلی فعالیتهای سازمان در راستای تحقق اهداف و چشم انداز کشور و سازمان هواشناسی جهانی(WMO) تشکیل شده است. رسیدن به اهداف مورد نظر با همکاری، همفکری و هم دلی همه همکاران گرامی امکان پذیر است، لذا نظرات کاربردی شما عزیزان در این زمینه، به رشد و تعالی هرچه بیشتر سازمان هواشناسی کشور منجر خواهد شد.

     Email: sop@irimo.ir

    • کارگروه طرح عملیات استراتژیک
    • کارگروه های تخصصی
مجموع بازدیدها : 606,168,070
تعداد بازدید امروز : 467
تعداد بازدید دیروز : 93,425
تعداد بازدید این ماه : 1,901,844