سازمان هواشناسی
    • اهداف کارگروه دید بانی زمین

     گروه دیدبانی زمین عهده دارهماهنگ کردن فعالیتها برای ساختن سیستم سیستم های دیدبانی جهانی زمین یا همان GEOSS است. این گروه سیستم سیستم های گروه دیدبانی زمین را براساس برنامه اجرایی ده ساله برای دوره سال 2005 تا 2015 را پایه ریزی کرده است. این برنامه توضیح روشنی از اهداف، دیدگاه ها و منافع قابل انتظار و غیرمحدود به حوزه منافع اجتماعی را برای سیستم GEOSS در زمینه های بلایای طبیعی، بهداشت، انرژی، اقلیم، آب، هوا، اکوسیستم ها، کشاورزی و تنوع زیستی ارائه می دهد.

     GEOSS مجموعه  گسترده ای از منافع اجتماعی قابل توجه را به ثمر خواهد نشاند که عبارتند از:
     · کاهش خسارت جان ومال ناشی از بلایای طبیعی و بشری؛
     · درک عوامل زیست محیطی موثر بر بهداشت و رفاه انسانها؛
     · بهبود وضعیت مدیریت منابع انرژی؛
     · درک، ارزیابی، پیش بینی، کاهش و سازگاری با تغییر و تنوع اقلیم؛
     · بهبود مدیریت منابع آب از طریق درک بهتر چرخه آب؛
     · بهبود اطلاعات هوا، پیش بینی و صدوراخطاریه؛
     · بهبود مدیریت و حفاظت از اکوسیستم های زمینی، ساحلی و دریایی؛
     · حمایت از کشاورزی پایدار و مبارزه با بیابان زایی؛
     · درک، پایش و حفظ تنوع زیستی

    • کارگروه دید بانی زمین
    • کارگروه های تخصصی
مجموع بازدیدها : 607,018,368
تعداد بازدید امروز : 25,748
تعداد بازدید دیروز : 97,802
تعداد بازدید این ماه : 2,752,142