سازمان هواشناسی
    • اهداف کارگروه انرژیهای پاک و تجدیدپذیر

      

     ·        شناخت انرزی های نو ومزایای آن نسبت به انرزی فسیلی وایجا د انگیزه برای استفاده  انرزی نو وتجدید پذیر

     ·        ارتقاء سطح تحقیق وهمکاری با ارگانهای وسازمانهای وابسته به انرزی نو

     ·        استفاده از انرزی نو جهت حمایت از توسعه پایدار وحفظ محیط زیست

     ·        مشارکت وهمکاری در برنامه های ملی منطقه ای با موضوع انرژی نو

     ·        انجام طرح وپروژه با موضوعات  انرژی نو با همکاری اعضاء کارگروه

     ·    تهیه وتدوین راهبردی جامع جهت بهره وری بهتر ازانرژی های نو در کشور با شناخت وضعیت موجود وتعیین ومشخص کردن وضعیت مطلوب برای کشور

     ·        بررسی وشناخت وامکان سنجی پتانسیل های موجود کشوردر انواع  مختلف انرژی نو

     ·        بررسی مزایای انرژی نو نسبت به انرژی هسته ای وسازگاری با محیط زیست

    • کارگروه انرژیهای پاک و تجدیدپذیر
    • کارگروه های تخصصی
مجموع بازدیدها : 606,687,079
تعداد بازدید امروز : 61,633
تعداد بازدید دیروز : 89,509
تعداد بازدید این ماه : 2,420,853