سازمان هواشناسی
    • اهداف کارگروه مدل سازی عددی جو و اقیانوس

     اهداف کارگروه مدل سازی عددی جو و اقیانوس

     1- ارزیابی کمی و کیفی محصولات پیش بینی عددی و برونداد مدل های هواشناسی و اقیانوسی

     2- طراحی و توسعه سامانه های عملیاتی پایش و پیش بینی

     3-مشارکت و همکاری در اجرای برنامه های ملی، منطقه ای و بین المللی در زمینه پیش بینی عددی

     4-ارتقاء پیش بینی های خیلی کوتاه مدت ، کوتاه مدت ، میان مدت ، بلندمدت ، فصلی و اقلیمی

     5-پیش پردازش داده های ورودی و پس پردازش برونداد مدل های پیش بینی عددی

     6-توسعه و ارتقاء مدل های پیش بینی عددی خرد مقیاس و میان مقیاس

     7-راستی آزمایی مدل های پیش بینی های فصلی

     8-برگزاری کارگاه های آموزشی در زمینه پیش بینی عددی

    • کارگروه مدل سازی عددی جو و اقیانوس
    • کارگروه های تخصصی
مجموع بازدیدها : 606,163,240
تعداد بازدید امروز : 89,062
تعداد بازدید دیروز : 104,017
تعداد بازدید این ماه : 1,897,014