سازمان هواشناسی
    • اهداف کارگروه مدیریت ریسک و مخاطرات جوی و اقلیمی

     اهداف کارگروه تخصصی فرعی مدیریت بحران، بلایای جوی و طوفان

     1-    تهیه برنامه سازمان هواشناسی در مدیریت ریسک و مخاطرات جوی و اقلیمی.
     2-    پیشنهاد طرح ها و اقدامات اجرایی سازمان هواشناسی مطابق با برنامه سازمان هواشناسی.
     3-    تشکیل کارگروه های تخصصی فرعی سازمان.
     4-    نظارت و ارزیابی عملکرد استانها در مدیریت بحران.
     5-    توسعه همکاریهای لازم سازمان هواشناسی با دستگاههای مرتبط با مدیریت بحران در کشور.
     6-     همکاری با تشکل های بین المللی در مدیریت مخاطرات جوی و اقلیمی .
     7-    تدوین شرح وظایف سازمان هواشناسی کشور در موضوع مخاطرات جوی جهت کاهش آسیب های ناشی از آن .
    • کارگروه مدیریت ریسک و مخاطرات جوی و اقلیمی
    • کارگروه های تخصصی
مجموع بازدیدها : 606,169,310
تعداد بازدید امروز : 1,707
تعداد بازدید دیروز : 93,425
تعداد بازدید این ماه : 1,903,084