سازمان هواشناسی
    • معرفی

     --

    • اداره راهبری و برنامه ریزی پژوهشی
    • فعالیت ها
    • اولویت های پژوهشی
     اولویت پژوهشی 001- ارتقاء صحت پیش بینی دید افقی و ارتفاع کف ابر در پیش بینی پایانه های فرودگاهی
     اولویت پژوهشی 002- استانداردسازی اطلاع‌رسانی و هشدار سریع مخاطرات وضع هوا
     اولویت پژوهشی 003- تجمیع داده‌های ایستگاه‌های سنجنده گرد و غبار و آلودگی هوا در سطح کشور" (با همکاری سایر دستگاه‌ها)
     اولویت پژوهشی 004- تعیین الگوهای جوی میان مقیاس در رخداد مخاطرات جوی کشور
     اولویت پژوهشی 005- پیش¬بینی نقطه¬ای برای تمام شهرها، روستاها و نقاط مهم کشور
    • اخبار
مجموع بازدیدها : 611,017,169
تعداد بازدید امروز : 87,800
تعداد بازدید دیروز : 108,685
تعداد بازدید این ماه : 528,036