سازمان هواشناسی
    • محصولات و خدمات تخصصی هواشناسی

      سازمان هواشناسی کشور برحسب ماهیت وجودی و ساختار خود سازمانی است تحقیقاتی که حد و مرزهای تحقیقاتی آن در خدمت گسترش فعالیت های فنی واجرائی کشور بوده و در زمینه وضع هوا ، اقلیم و هواشناسی محیطی فعالیت می کند. آمار واطلاعات هواشناسی در ایجاد ارزش های اقتصادی واجتماعی بسیار موثر بوده و تقریبا در تمامی طرح ها وپروژه های ملی وزیر بنائی کشور از آن استفاده می شود. به منظور ارائه بستر مناسب جهت دسترسی به محصولات و خدمات قابل ارائه در سازمان هواشناسی کشور از طریق بستر پورتال، سرویس های مورد نیاز توسعه یافته است. بر این اساس از یک منظر کلی محصولات و خدمات هواشناسی به دو گروه کلی تقسیم می شوند. یکی انواع‌ پیش‌بینی‌های جوی کوتاه‌مدت،میان مدت،بلند مدت و دیگری اطلاعات‌ جوی و اقلیمی پایه که مجموعه‌ای از پارامترهای جوی از قبیل درجه حرارت،رطوبت،فشار،میزان تابش‌ خورشید،سمت و سرعت باد،میزان ابر و برف،میزان تبخیر و میزان بارندگی در قالب نقشه ها و مدل های تحلیلی هواشناسی ارائه می گردند.از این اطلاعات تاریخچه ای جهت پروژه های تحقیقاتی و تصمیمات کلان مدیریتی به منظور برنامه ریزی در حوزه های مختلف استفاده می شود.

      
      
      
      
      
      
      
      
     همچنین بر مبنای کاربردهای هواشناسی این خدمات و محصولات را می توان در چند طبقه بندی دیگر نیز بررسی نمود. نقشه های روزانه، محصولات هواشناسی هوانوردی، محصولات هواشناسی دریایی، تصاویر دریافتی از رادار و ماهواره، محصولات هواشناسی کشاورزی، بولتن و نشریات فصلی و دوره ای و داده های اقلیمی ایستگاه های هواشناسی از جمله مهمترین خدمات قابل ارائه سازمان هواشناسی برای مخاطبان و گروه های ذینفع می باشند.
     جهت تو لید محصولات هواشناسی عمدتا شرایط فعلی وضع هوا به کمک انواع داده ها و اطلاعات شبکه دیدبانی مشخص می شود و شرایط آینده وضع هوا به کمک داده ها واطلاعات پیش بینی شده در اختیار کاربران بر حسب نیاز آنها آماده می گردند. شکل زیر انواع متنوع دیدبانی های جوی را که در شبکه دیدبانی هواشناسی وجود دارند نشان می دهد.
      
      
      
     داده ها و اطلاعات پیش بینی شده عمدتا بر اساس مدل های پیش بینی عددی که به کمک داده های شبکه دیدبانی اجرا می شوند، تهیه می شوند . از این رو با استفاده از اطلاعات شبکه های دیدبانی منسجم و کامل که داده های آنها صحت بالایی داشته باشد، قطعا می توان به صحت و قابل قبول بودن خروجی مدل های پیش بینی عددی اطمینان بیشتری نمود. در این مدل ها با استفاده از مشتقات زمانی داده ها و محصولات هواشناسی برای ساعت های آینده محاسبه می شود و سپس به کمک دانش پیش بین های هواشناسی در گرایش های مختلف، برای انواع کاربران این دانش تفسیر شده و در اختیار آنها قرار می گیرد. بسته به نیاز کاربران پیش‌بینی‌های وضع هوا در گروه های زمانی کوتاه‌مدت،میان مدت،بلند مدت آماده می شوند. 

      

    • دسترسی به داده های آماری

    • فروش برخط داده های تخصصی

    • جستجو بر اساس ایستگاه هواشناسی
     استان:
     ایستگاه:
     تاریخ: انتخاب تاریخ
     زمان (UTC):

    • نرم افزار های هواشناسی
مجموع بازدیدها : 610,886,505
تعداد بازدید امروز : 65,821
تعداد بازدید دیروز : 81,178
تعداد بازدید این ماه : 397,372