سازمان هواشناسی
    • پیش بینی هفتگی
     پیش بینی بیهنجاری دمای هفته اول
     تاریخ انتشار:۱۳۹۹/۰۵/۱۴
     پیش بینی بیهنجاری دمای هفته سوم
     تاریخ انتشار:۱۳۹۹/۰۵/۱۴
     پیش بینی بیهنجاری بارش هفته اول
     تاریخ انتشار:۱۳۹۹/۰۵/۱۴
     پیش بینی بیهنجاری بارش هفته سوم
     تاریخ انتشار:۱۳۹۹/۰۵/۱۴
     پیش بینی بی هنجاری دمای هفته دوم
     تاریخ انتشار:۱۳۹۹/۰۵/۱۴
     پیش بینی بیهنجاری دمای هفته چهارم
     تاریخ انتشار:۱۳۹۹/۰۵/۱۴
     پیش بینی بیهنجاری بارش هفته دوم
     تاریخ انتشار:۱۳۹۹/۰۵/۱۴
     پیش بینی بیهنجاری بارش هفته چهارم
     تاریخ انتشار:۱۳۹۹/۰۵/۱۴
    • دسترسی به داده های آماری

    • فروش برخط داده های تخصصی

    • جستجو بر اساس ایستگاه هواشناسی
     استان:
     ایستگاه:
     تاریخ: انتخاب تاریخ
     زمان (UTC):

مجموع بازدیدها : 606,165,028
تعداد بازدید امروز : 90,850
تعداد بازدید دیروز : 104,017
تعداد بازدید این ماه : 1,898,802