سازمان هواشناسی
    • جستجو در راه ها
     شهر مبدا :شهر مقصد :
    • وضع هوای جاده (راه) ایلام-بندرعباس

     نام شهر ساعت و تاریخ گزارش وضع هوا دما
     (◦C)
     دید افقی
     (m)
     فشار
     (hPa)
     سرعت و جهت باد
     ایلام ۱۵:۰۰    ۱۳۹۹/۰۵/۱۶ قسمتی ابری ۳۵° c بیش از ۱۰ کیلومتر ۱۰۱۰ شمال غربی
     ۲mps  ۷km/h
     سرابله ۱۴:۳۰    ۱۳۹۹/۰۵/۱۶ قسمتی ابری ۳۶° c بیش از ۱۰ کیلومتر ۱۰۱۱ جنوب شرقی
     ۳mps  ۱۱km/h
     لومار ۱۴:۳۰    ۱۳۹۹/۰۵/۱۶ قسمتی ابری ۴۰° c بیش از ۱۰ کیلومتر ۱۰۰۳ جنوبی
     ۴mps  ۱۴km/h
     کوهدشت ۱۴:۲۰    ۱۳۹۹/۰۵/۱۶ صاف ۳۵° c بیش از ۱۰ کیلومتر ۱۰۰۶ غربی
     ۲mps  ۷km/h
     خرم آباد ۱۴:۳۰    ۱۳۹۹/۰۵/۱۶ صاف ۳۷° c بیش از ۱۰ کیلومتر ۱۰۰۶ شمالی
     ۳mps  ۱۱km/h
     درود ۱۴:۳۰    ۱۳۹۹/۰۵/۱۶ صاف ۳۲° c بیش از ۱۰ کیلومتر ۱۰۰۸ شمالی
     ۵mps  ۱۸km/h
     ازنا ۱۴:۳۰    ۱۳۹۹/۰۵/۱۶ قسمتی ابری ۳۰° c بیش از ۱۰ کیلومتر ۱۰۱۱ جنوبی
     ۲mps  ۷km/h
     الیگودرز ۱۴:۲۰    ۱۳۹۹/۰۵/۱۶ صاف ۲۹° c بیش از ۱۰ کیلومتر ۱۰۱۴ شمال غربی
     ۴mps  ۱۴km/h
     شهر بابک ۱۴:۳۰    ۱۳۹۹/۰۵/۱۶ - ۳۶° c - ۱۰۰۷ جنوبی
     ۲mps  ۷km/h
     داران ۱۴:۳۰    ۱۳۹۹/۰۵/۱۶ صاف ۲۹° c بیش از ۱۰ کیلومتر ۱۰۱۳ جنوبی
     ۲mps  ۷km/h
     نجف آباد ۱۴:۳۰    ۱۳۹۹/۰۵/۱۶ صاف ۳۴° c بیش از ۱۰ کیلومتر ۱۰۱۰ شرقی
     ۵mps  ۱۸km/h
     اصفهان ۱۴:۳۰    ۱۳۹۹/۰۵/۱۶ صاف ۳۷° c بیش از ۱۰ کیلومتر ۱۰۰۸ شمال شرقی
     ۲mps  ۷km/h
     نایین ۱۴:۳۰    ۱۳۹۹/۰۵/۱۶ صاف ۳۴° c بیش از ۱۰ کیلومتر ۱۰۰۹ شمالی
     ۷mps  ۲۵km/h
     عقدا ۱۴:۳۰    ۱۳۹۹/۰۵/۱۶ صاف ۳۹° c بیش از ۱۰ کیلومتر ۱۰۰۵ شمالی
     ۶mps  ۲۲km/h
     میبد ۱۴:۳۰    ۱۳۹۹/۰۵/۱۶ صاف ۳۹° c ۸۰۰۰ ۱۰۰۲ شمالی
     ۶mps  ۲۲km/h
     یزد ۱۴:۵۰    ۱۳۹۹/۰۵/۱۶ قسمتی ابری ۳۹° c بیش از ۱۰ کیلومتر ۱۰۰۵ شمال غربی
     ۴mps  ۱۴km/h
     مهریز ۱۴:۳۰    ۱۳۹۹/۰۵/۱۶ قسمتی ابری ۳۹° c بیش از ۱۰ کیلومتر ۱۰۰۶ شمال شرقی
     ۴mps  ۱۴km/h
     انار ۱۴:۳۰    ۱۳۹۹/۰۵/۱۶ نیمه ابری ۴۱° c بیش از ۱۰ کیلومتر ۱۰۰۵ شمال شرقی
     ۳mps  ۱۱km/h
     سیرجان ۱۴:۲۰    ۱۳۹۹/۰۵/۱۶ نیمه ابری ۳۷° c بیش از ۱۰ کیلومتر ۱۰۱۰ جنوب غربی
     ۵mps  ۱۸km/h
     حاجی آباد ۱۴:۳۰    ۱۳۹۹/۰۵/۱۶ قسمتی ابری ۴۳° c بیش از ۱۰ کیلومتر ۱۰۰۱ جنوب غربی
     ۲mps  ۷km/h
     بندر عباس ۱۵:۰۰    ۱۳۹۹/۰۵/۱۶ غبارآلود ۳۹° c ۴۰۰۰ ۹۹۳ جنوبی
     ۷mps  ۲۵km/h
    • وضع هوای فعلی ایلام-بندرعباس  |  پنجشنبه 16 مرداد

     ۳۵
     ایلام
     نم نسبی %۱۵
     ۷ km/h سرعت باد
     جهت باد شمال غربی
     ۳۵° c

     ۳۷
     خرم آباد
     نم نسبی %۱۲
     ۱۱ km/h سرعت باد
     جهت باد شمالی
     ۳۷° c

     ۲۹
     الیگودرز
     نم نسبی %۱۴
     ۱۴ km/h سرعت باد
     جهت باد شمال غربی
     ۲۹° c

     ۳۷
     اصفهان
     نم نسبی %۱۲
     سرعت باد آرام
     - جهت باد
     ۳۷° c

     ۳۹
     یزد
     نم نسبی %۱۳
     ۱۴ km/h سرعت باد
     جهت باد شمال غربی
     ۳۹° c

     ۴۳
     حاجی آباد
     نم نسبی %۱۷
     ۷ km/h سرعت باد
     جهت باد جنوب غربی
     ۴۳° c

     ۳۹
     بندر عباس
     نم نسبی %۵۳
     ۲۵ km/h سرعت باد
     جهت باد جنوبی
     ۳۹° c

     ۳۲
     درود
     نم نسبی %۱۷
     ۱۸ km/h سرعت باد
     جهت باد شمالی
     ۳۲° c

     ۳۶
     سرابله
     نم نسبی %۲۰
     ۱۱ km/h سرعت باد
     جهت باد جنوب شرقی
     ۳۶° c

     ۳۹
     میبد
     نم نسبی %۱۱
     ۲۲ km/h سرعت باد
     جهت باد شمالی
     ۳۹° c
    • پیش بینی وضع هوا |پنجشنبه 16 مرداد
     اراک
     اردبیل
     ارومیه
     اصفهان
     اهواز
     ایلام
     بجنورد
     بندر عباس
     بوشهر
     بیرجند
     تبریز
     تهران
     جزیره ابوموسی
     جزیره خارک
     جزیره قشم
     جزیره کیش
    • اقلیم استان
     اقلیم استان ایلام
     استان ایلام با 19086کیلومترمربع حدود4/1 درصدمساحت کل کشورراتشکیل می دهد . این استان درغرب سلسله جبال زاگرس بین 31درجه و 58دقیقه تا34درجه و15 دقیقه عرض شمالی و45درجه و24دقیقه تا48درجه و10دقیقه طول شرقی درگوشه غربی کشور ...
     اقلیم استان هرمزگان

     استان هرمزگان با وسعت 8/68475 کیلومتر مربع در جنوب ایران ما بین مختصات جغرافیایی 25 درجه و 23 دقیقه تا 28 درجه و 57 دقیقه عرض شمالی و 52 درجه و 41 دقیقه تا 59 درجه و 15 دقیقه طول شرقی از نصف النهار گرینویچ واقع شده است . این استان از ...

مجموع بازدیدها : 606,222,753
تعداد بازدید امروز : 55,150
تعداد بازدید دیروز : 93,425
تعداد بازدید این ماه : 1,956,527