سازمان هواشناسی
    • معرفی معاونت توسعه و پیش بینی هواشناسی

     فراهم سازی زمینه های تحقیق در مجموعه سازمان، تعیین اولویت های تحقیقاتی، تعریف عناوین پروژه های تحقیقاتی، بررسی و نظارت بر محتوای همه فعالیت های تحقیقاتی سازمان از جمله وظایف معاونت پژوهش است.  به عبارت دیگر، هر فعالیت ستادی  اعم از (تعریف مسأله، امکان سنجی و نیازسـنجی، مسیرهای حل آن مسـأله و پروژه تا خروجی، تأیید و تصویب محتوای خروجی  پروژه و در نهایت زمینه سـازی برای کاربست نتایج تحقیق)که در سازمان شروع شود، از نقطه شروع تا نقطه پایان آن، در این معاونت صورت می گیرد.
     افق زمانی ما در راهبرد، استراتژی و چشم انداز، حداقل یک افق میان مدت است. که چنین افقی اگر پشتوانه تحقیق، پژوهش، علم و فناوری را به عنوان زیر ساخت های مناسب به همراه نداشته باشد، یقیناً با مشکل مواجه خواهد شد.
     در این راستا، تشویق پژوهشگران و دانشمندان به فعالیت های پژوهشی و استفاده مناسب از توان علمی آنها در جهت رفع نیازهای کشور می تواند یکی از آسان ترین راه های رسیدن به خودکفایی باشد.
     در راستای سیاسـت برنامه ‌محوری معاونت پژوهشی سـازمان هواشنـاسی کشور  به جای سیاست پروژه محــوری، چارچوب برنامه‌ها و سیاست های کلان این معاونت در حوزه‌های پژوهشی و آموزشی در سال 1389به شرح زیر می‌باشد.
     برنامه‌های آموزشی
     - به کارگیری سیاست آموزش و سنجش آن، جهت هدفـــمند نمودن آموزش‌ها در هواشــناسی و ارتقای سطح علــمی
     - کارشناسان سازمان به صورت مداوم و تربیت نیروی متخصص
     - برگزاری دوره‌های آموزشی برای سایر ارگان‌‌ها، جهـت معرفی توانمندی‌‌های سازمان در ســطح کشور و افزایش توان علمی و مالی سازمان
     - نیازسنجی آموزشی و هدفمند نمودن دوره‌ها (حذف دوره‌های غیر‌ضروری و ایجاد دوره‌های جدید بر اساس نیازهای روز)
     - توسعه آموزش الکترونیک در سازمان
     - برنامه ریزی جهت طرح خودآموزی در سازمان هواشناسی کشور
     - برنامه ریزی جهت طرح سنجش دانش تخصصی هواشناسی
     - طرح انتقال آموزش‌ها از کارشناسان اعزام شده به خارج از کشور به سایر کارشناسان سازمان
     - برگزاری دوره های آموزشی برای کارشناسان خارجی در قالب دوره‌های  RTC   با حمایت WMO
     - مشارکت دادن استان‌ها در برگزاری دوره‌ها
     - استفاده از اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها
     - تدوین جزوات و کتب درسی مناسب

      برنامه‌های پژوهشی
     - ایجاد اداره تحقیق و توسعه با ساختار و شرح وظایف جدید
     - سامان‌دهی و یکپارچه نمودن نشریات استان‌ها در قالب نشریه علوم جو و اقیانوس سازمان هواشناسی کشور به صورت هدفمند و دوره‌ای
     - هدفمند نمودن پروژه ها و بازنگری اولویت‌های پژوهشی سازمان
     - شکل‌دهی و فعال‌سازی کارگروه‌های تحقیق و توسعه
     - پیگیری تفاهم‌نامه‌ها و ایجاد ارتباط صنعت و دانشگاه
     - برنامه‌ریزی برای بومی سازی و جذب فن آوری های نوین  - برگزاری نشست‌ های تخصصی

      - ایجاد بانک اطلاعات فعالیت‌های پژوهشی کشور 
     - برنامه‌ریزی طرح جذب دانش هواشناسی از سایر کشورها (اطلاعات منتشر شده در مقالات، همایش‌ها و سایت‌های هواشناسی کشورها) 
     - برنامه‌ریزی طرح توسعه آشنایی همگانی کاربردهای هواشناسی (از طریق چاپ کتاب برای گروه‌های سنی مختلف، بازی ها، تبلیغات، فیلم‌های کوتاه و مسـتند، ورود به کتاب‌های درسی در مقاطع ابتدایی، راهنمایی و دبیرستان) که در نهایت منجر به تقویت جایگاه سازمان هواشناسی در سطح جامعه خواهد شد.
     - مشارکت دادن استان‌ها در اجرای پروژه‌ها

      

      
    • معاونت توسعه و پیش بینی هواشناسی
    • کارگروه های تخصصی
مجموع بازدیدها : 606,073,270
تعداد بازدید امروز : 103,109
تعداد بازدید دیروز : 104,998
تعداد بازدید این ماه : 1,807,044