سازمان هواشناسی
    • وضع هوای شول آباد

     هوای حاضر            ساعت: ۱۵:۵۹
     پیش بینی ۳ روز آینده
     -
     ۲° c
     -

     جهت باد: جنوب غربی
       هوای حاضر | دوشنبه ۲۹ بهمن
     سرعت باد: ۶ متر بر ثانیه, ۲۱ کیلومتر بر ساعت

     نم نسبی:  % ۸۵

     دید افقی:  -

     بارندگی 24 ساعت گذشته:  ۳.۶ میلیمتر
     (از ساعت 06 گرینویچ دیروز تا ساعت 06 گرینویچ امروز)

     بیشینه دما در 24 ساعت گذشته:  ۷° c

     کمینه دما در 24 ساعت گذشته:  -۲° c
     آخرین بروز رسانی: ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ۱۵:۳۰
    • وضع هوای فعلی استان لرستان  |  دوشنبه 29 بهمن

     ۱
     نورآباد لرستان
     نم نسبی %۸۶
     ۲۲ km/h سرعت باد
     جهت باد جنوبی
     ۱° c

     ۶
     بروجرد
     نم نسبی %۴۲
     سرعت باد آرام
     - جهت باد
     ۶° c

     ۱
     الشتر
     نم نسبی %۸۹
     ۱۴ km/h سرعت باد
     جهت باد شمال غربی
     ۱° c

     ۸
     خرم آباد
     نم نسبی %۵۳
     ۱۸ km/h سرعت باد
     جهت باد غربی
     ۸° c

     ۳
     الیگودرز
     نم نسبی %۵۶
     ۳۴ km/h سرعت باد
     جهت باد غربی
     ۳° c

     ۱۲
     پل دختر
     نم نسبی %۶۲
     ۱۸ km/h سرعت باد
     جهت باد جنوبی
     ۱۲° c

     ۵
     کوهدشت
     نم نسبی %۸۷
     ۱۴ km/h سرعت باد
     جهت باد غربی
     ۵° c

     ۶
     درود
     نم نسبی %۵۲
     ۱۸ km/h سرعت باد
     جهت باد غربی
     ۶° c

     ۵
     ازنا
     نم نسبی %۴۹
     ۲۴ km/h سرعت باد
     جهت باد غربی
     ۵° c

     ۹
     رومشکان
     نم نسبی %۶۸
     ۱۰ km/h سرعت باد
     جهت باد غربی
     ۹° c

     ۳
     ایمان آباد
     نم نسبی %۹۱
     ۱۷ km/h سرعت باد
     جهت باد غربی
     ۳° c

     ۹
     سپید دشت
     نم نسبی %۵۷
     ۷ km/h سرعت باد
     جهت باد جنوب شرقی
     ۹° c

     ۲
     شول آباد
     نم نسبی %۸۵
     ۲۱ km/h سرعت باد
     جهت باد جنوب غربی
     ۲° c

     ۶
     سیلاخور
     نم نسبی %۵۱
     ۱۷ km/h سرعت باد
     جهت باد غربی
     ۶° c
    • پیش بینی وضع هوا |دوشنبه 29 بهمن
     خرم آباد
     ازنا
     الشتر
     ایمان آباد
     بروجرد
     پل دختر
     رومشکان
     سپید دشت
     سیلاخور
     شول آباد
     کوهدشت
     الیگودرز
     درود
     ریمله
     نورآباد لرستان
    • وضع هوای راه های استان
    • اقلیم استان لرستان
     جغرافیای طبیعی و اقلیم
     استان لرستان سرزمینی کوهستانی است که به‌ جز تعدادی دره آبرفتی و چند دشت کوچک، ناحیه هموار ندارد. این ناهمواری‌ها که دارای سنگ‌های دگرگونی است، در نتیجه مجاورت با ...
مجموع بازدیدها : 440,855,805
تعداد بازدید امروز : 160,488
تعداد بازدید دیروز : 394,152
تعداد بازدید این ماه : 11,813,361