سازمان هواشناسی
    • وضع هوای تربت جام

     هوای حاضر            ساعت: ۲۱:۱۰
     پیش بینی ۳ روز آینده
     ۹° c
     نیمه ابری

     جهت باد: شمالی
       هوای حاضر | دوشنبه ۲۷ اسفند
     سرعت باد: ۳ متر بر ثانیه, ۱۱ کیلومتر بر ساعت

     نم نسبی:  % ۶۱

     دید افقی:  بیش از ۱۰ کیلومتر

     بارندگی 24 ساعت گذشته:  ۲.۴ میلیمتر
     (از ساعت 06 گرینویچ دیروز تا ساعت 06 گرینویچ امروز)

     بیشینه دما در 24 ساعت گذشته:  ۱۵° c

     کمینه دما در 24 ساعت گذشته:  ۹° c
     آخرین بروز رسانی: ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ۲۰:۳۰
    • وضع هوای فعلی استان خراسان رضوی  |  دوشنبه 27 اسفند

     ۵
     باخرز
     نم نسبی %۷۴
     ۲۱ km/h سرعت باد
     جهت باد شمال غربی
     ۵° c

     ۷
     رشتخوار
     نم نسبی %۹۳
     ۷ km/h سرعت باد
     جهت باد غربی
     ۷° c

     ۳
     قوچان
     نم نسبی %۹۰
     ۱۰ km/h سرعت باد
     جهت باد غربی
     ۳° c

     ۱۶
     سرخس
     نم نسبی %۴۶
     ۵۹ km/h سرعت باد
     جهت باد جنوب غربی
     ۱۶° c

     ۶
     سبزوار
     نم نسبی %۱۰۰
     ۱۷ km/h سرعت باد
     جهت باد جنوب غربی
     ۶° c

     ۷
     گلمکان چناران
     نم نسبی %۶۴
     ۱۷ km/h سرعت باد
     جهت باد غربی
     ۷° c

     ۱۰
     مشهد
     نم نسبی %۵۱
     ۱۴ km/h سرعت باد
     جهت باد جنوب غربی
     ۱۰° c

     ۴
     نیشابور
     نم نسبی %۹۲
     ۱۷ km/h سرعت باد
     جهت باد غربی
     ۴° c

     ۴
     تربت حیدریه
     نم نسبی %۹۱
     ۱۷ km/h سرعت باد
     جهت باد جنوب غربی
     ۴° c

     ۷
     کاشمر
     نم نسبی %۷۹
     ۱۰ km/h سرعت باد
     جهت باد جنوب غربی
     ۷° c

     ۹
     گناباد
     نم نسبی %۷۰
     ۱۰ km/h سرعت باد
     جهت باد غربی
     ۹° c

     ۱۰
     تربت جام
     نم نسبی %۵۵
     ۳۵ km/h سرعت باد
     جهت باد غربی
     ۱۰° c

     ۱۴
     درگز
     نم نسبی %۴۱
     ۱۴ km/h سرعت باد
     جهت باد جنوبی
     ۱۴° c

     ۵
     فریمان
     نم نسبی %۷۵
     ۳۸ km/h سرعت باد
     جهت باد جنوب غربی
     ۵° c

     ۸
     خواف
     نم نسبی %۸۲
     ۳۱ km/h سرعت باد
     جهت باد غربی
     ۸° c

     ۱۲
     کلات نادر
     نم نسبی %۷۰
     سرعت باد آرام
     - جهت باد
     ۱۲° c

     ۵
     جغتای
     نم نسبی %۷۳
     ۴۲ km/h سرعت باد
     جهت باد غربی
     ۵° c

     ۹
     بردسکن
     نم نسبی %۷۹
     ۱۰ km/h سرعت باد
     جهت باد غربی
     ۹° c

     ۱۲
     تایباد
     نم نسبی %۵۸
     ۱۰ km/h سرعت باد
     جهت باد شمال شرقی
     ۱۲° c

     ۸
     بجستان
     نم نسبی %۶۸
     ۱۷ km/h سرعت باد
     جهت باد غربی
     ۸° c

     -
     -سرعت باد آرام
     جهت باد
     صفر° c
    • پیش بینی وضع هوا |دوشنبه 27 اسفند
     مشهد
     تربت جام
     تربت حیدریه
     خواف
     درگز
     فریمان
     قوچان
     کاشمر
     گلمکان چناران
     نیشابور
     باخرز
     بجستان
     بردسکن
     تایباد
     جغتای
     رشتخوار
     سبزوار
     سبزوار-فرودگاه
     سرخس
     طرق
     فیض آباد
     کلات نادر
     گناباد
    • وضع هوای راه های استان
    • اقلیم استان خراسان رضوی
     معرفی استان خراسان رضوی
       استان خراسان رضوی با وسعتی حدود 128420 کیلومترمربع معادل 7.8  درصد مساحت کل کشور ومتشکل از 20 شهرستان ،65 بخش ،163 دهستان و8861 آبادی جمعیتی معادل ...
مجموع بازدیدها : 451,192,991
تعداد بازدید امروز : 403,644
تعداد بازدید دیروز : 463,596
تعداد بازدید این ماه : 9,851,755