سازمان هواشناسی
    • وضع هوای سبزوار-فرودگاه

     هوای حاضر            ساعت: ۰۵:۱۴
     پیش بینی ۳ روز آینده
     ۴° c
     صاف

     جهت باد: -
       هوای حاضر | شنبه ۲۴ آذر
     سرعت باد: آرام

     نم نسبی:  % ۶۰

     دید افقی:  بیش از ۱۰ کیلومتر

     بارندگی 24 ساعت گذشته:  -
     (از ساعت 06 گرینویچ دیروز تا ساعت 06 گرینویچ امروز)

     بیشینه دما در 24 ساعت گذشته:  -

     کمینه دما در 24 ساعت گذشته:  -
     آخرین بروز رسانی: ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ۲۰:۲۰
    • وضع هوای فعلی استان خراسان رضوی  |  شنبه 24 آذر

     ۰
     باخرز
     نم نسبی %۵۷
     ۷ km/h سرعت باد
     جهت باد شمال غربی
     صفر° c

     ۳
     رشتخوار
     نم نسبی %۶۱
     ۳ km/h سرعت باد
     جهت باد شمال شرقی
     ۳° c

     ۱
     قوچان
     نم نسبی %۸۸
     ۱۰ km/h سرعت باد
     جهت باد شمال شرقی
     ۱° c

     ۵
     سرخس
     نم نسبی %۹۲
     ۱۴ km/h سرعت باد
     جهت باد شرقی
     ۵° c

     ۶
     سبزوار
     نم نسبی %۵۲
     ۱۰ km/h سرعت باد
     جهت باد شمال شرقی
     ۶° c

     ۷
     گلمکان چناران
     نم نسبی %۶۱
     ۱۰ km/h سرعت باد
     جهت باد جنوبی
     ۷° c

     ۲
     مشهد
     نم نسبی %۹۳
     ۷ km/h سرعت باد
     جهت باد جنوب غربی
     ۲° c

     ۰
     نیشابور
     نم نسبی %۷۰
     ۷ km/h سرعت باد
     جهت باد شرقی
     صفر° c

     ۰
     تربت حیدریه
     نم نسبی %۶۸
     ۱۰ km/h سرعت باد
     جهت باد شمال غربی
     صفر° c

     ۷
     کاشمر
     نم نسبی %۴۲
     ۷ km/h سرعت باد
     جهت باد شمال شرقی
     ۷° c

     ۴
     گناباد
     نم نسبی %۴۸
     سرعت باد آرام
     - جهت باد
     ۴° c

     ۰
     تربت جام
     نم نسبی %۷۸
     ۷ km/h سرعت باد
     جهت باد شمال غربی
     صفر° c

     ۶
     درگز
     نم نسبی %۶۷
     ۱۰ km/h سرعت باد
     جهت باد جنوب غربی
     ۶° c

     ۳
     فریمان
     نم نسبی %۵۰
     ۱۷ km/h سرعت باد
     جهت باد جنوب غربی
     ۳° c

     ۴
     خواف
     نم نسبی %۵۰
     ۳ km/h سرعت باد
     جهت باد شمال غربی
     ۴° c

     ۲
     کلات نادر
     نم نسبی %۹۷
     ۳ km/h سرعت باد
     جهت باد غربی
     ۲° c

     ۵
     جغتای
     نم نسبی %۶۰
     ۷ km/h سرعت باد
     جهت باد جنوب غربی
     ۵° c

     ۶
     بردسکن
     نم نسبی %۵۱
     ۷ km/h سرعت باد
     جهت باد شمال شرقی
     ۶° c

     ۲
     تایباد
     نم نسبی %۷۹
     ۳ km/h سرعت باد
     جهت باد شمال شرقی
     ۲° c

     ۴
     بجستان
     نم نسبی %۳۹
     ۱۰ km/h سرعت باد
     جهت باد جنوبی
     ۴° c

     -
     -سرعت باد آرام
     جهت باد
     صفر° c
    • پیش بینی وضع هوا |شنبه 24 آذر
     مشهد
     تربت جام
     تربت حیدریه
     خواف
     درگز
     فریمان
     قوچان
     کاشمر
     گلمکان چناران
     نیشابور
     باخرز
     بجستان
     بردسکن
     تایباد
     جغتای
     رشتخوار
     سبزوار
     سبزوار-فرودگاه
     سرخس
     طرق
     فیض آباد
     کلات نادر
     گناباد
    • وضع هوای راه های استان
    • اقلیم استان خراسان رضوی
     معرفی استان خراسان رضوی
       استان خراسان رضوی با وسعتی حدود 128420 کیلومترمربع معادل 7.8  درصد مساحت کل کشور ومتشکل از 20 شهرستان ،65 بخش ،163 دهستان و8861 آبادی جمعیتی معادل ...
مجموع بازدیدها : 412,079,341
تعداد بازدید امروز : 73,626
تعداد بازدید دیروز : 379,082
تعداد بازدید این ماه : 9,666,467