سازمان هواشناسی
    • وضع هوای خیرآباد

     هوای حاضر            ساعت: ۲۱:۰۹
     پیش بینی ۳ روز آینده
     -
     -
     -

     جهت باد: -
       هوای حاضر | دوشنبه ۲۷ اسفند
     سرعت باد: -

     نم نسبی:  -

     دید افقی:  -

     بارندگی 24 ساعت گذشته:  -
     (از ساعت 06 گرینویچ دیروز تا ساعت 06 گرینویچ امروز)

     بیشینه دما در 24 ساعت گذشته:  -

     کمینه دما در 24 ساعت گذشته:  -
     آخرین بروز رسانی: -
    • وضع هوای فعلی استان زنجان  |  دوشنبه 27 اسفند

     ۴
     نیک پی
     نم نسبی %۸۷
     سرعت باد آرام
     - جهت باد
     ۴° c

     ۹
     گیلوان
     نم نسبی %۷۳
     ۷ km/h سرعت باد
     جهت باد شرقی
     ۹° c

     ۵
     دندی
     نم نسبی %۶۹
     ۳ km/h سرعت باد
     جهت باد شمال شرقی
     ۵° c

     ۵
     هلاب
     نم نسبی %۶۵
     ۷ km/h سرعت باد
     جهت باد شرقی
     ۵° c

     ۱
     سجاس
     نم نسبی %۹۱
     ۳ km/h سرعت باد
     جهت باد شمال غربی
     ۱° c

     ۱
     زرین رود
     نم نسبی %۹۰
     ۳ km/h سرعت باد
     جهت باد غربی
     ۱° c

     ۹
     ماه نشان
     نم نسبی %۵۶
     ۱۴ km/h سرعت باد
     جهت باد شمال غربی
     ۹° c

     ۳
     زنجان
     نم نسبی %۹۲
     ۳ km/h سرعت باد
     جهت باد شمال غربی
     ۳° c

     ۵
     خرم دره
     نم نسبی %۷۱
     ۱۰ km/h سرعت باد
     جهت باد شمال شرقی
     ۵° c

     ۳
     خدابنده
     نم نسبی %۷۸
     سرعت باد آرام
     - جهت باد
     ۳° c

     ۴
     فرودگاه زنجان
     نم نسبی %۸۸
     ۷ km/h سرعت باد
     جهت باد شمالی
     ۴° c

     ۹
     آببر
     نم نسبی %۷۹
     سرعت باد آرام
     - جهت باد
     ۹° c

     ۷
     گرماب
     نم نسبی %۵۳
     ۱۷ km/h سرعت باد
     جهت باد غربی
     ۷° c

     -
     -سرعت باد آرام
     جهت باد
     صفر° c
    • پیش بینی وضع هوا |دوشنبه 27 اسفند
     زنجان
     خدابنده
     خرم دره
     خیرآباد
     گرماب
     ماه نشان
     آببر
     ابهر
     چورزق
     دندی
     زرین رود
     سجاس
     صایین قلعه
     گیلوان
     نیک پی
     هلاب
    • وضع هوای راه های استان
    • اقلیم استان زنجان
     تنوع آب و هوایی استان زنجان سبب شده که این منطقه چهارفصل بوده و ظرفیت هایبالایی در زمینه گردشگری طبیعی داشته باشد. به سبب شرایط خاص آب و هوایی منطقه؛طارم استان زنجان را هندوستان ایران می دانند. چشمه های آب معدنی، رودخانه ...
مجموع بازدیدها : 451,192,640
تعداد بازدید امروز : 403,293
تعداد بازدید دیروز : 463,596
تعداد بازدید این ماه : 9,851,404