سازمان هواشناسی
    • وضع هوای خیرآباد

     هوای حاضر            ساعت: ۱۱:۱۳
     پیش بینی ۳ روز آینده
     -
     -
     -

     جهت باد: -
       هوای حاضر | شنبه ۰۴ اسفند
     سرعت باد: -

     نم نسبی:  -

     دید افقی:  -

     بارندگی 24 ساعت گذشته:  -
     (از ساعت 06 گرینویچ دیروز تا ساعت 06 گرینویچ امروز)

     بیشینه دما در 24 ساعت گذشته:  -

     کمینه دما در 24 ساعت گذشته:  -
     آخرین بروز رسانی: -
    • وضع هوای فعلی استان زنجان  |  شنبه 04 اسفند

     ۷
     نیک پی
     نم نسبی %۴۹
     ۳ km/h سرعت باد
     جهت باد غربی
     ۷° c

     ۱۲
     گیلوان
     نم نسبی %۴۷
     ۳ km/h سرعت باد
     جهت باد غربی
     ۱۲° c

     ۶
     دندی
     نم نسبی %۵۶
     سرعت باد آرام
     - جهت باد
     ۶° c

     ۶
     هلاب
     نم نسبی %۴۸
     سرعت باد آرام
     - جهت باد
     ۶° c

     ۵
     سجاس
     نم نسبی %۶۲
     ۳ km/h سرعت باد
     جهت باد جنوب غربی
     ۵° c

     ۶
     زرین رود
     نم نسبی %۶۱
     ۳ km/h سرعت باد
     جهت باد شمالی
     ۶° c

     ۲
     ماه نشان
     نم نسبی %۷۶
     ۷ km/h سرعت باد
     جهت باد شرقی
     ۲° c

     ۳
     زنجان
     نم نسبی %۶۰
     ۷ km/h سرعت باد
     جهت باد شرقی
     ۳° c

     ۴
     خرم دره
     نم نسبی %۴۷
     سرعت باد آرام
     - جهت باد
     ۴° c

     ۱
     خدابنده
     نم نسبی %۷۷
     سرعت باد آرام
     - جهت باد
     ۱° c

     ۳
     فرودگاه زنجان
     نم نسبی %۴۶
     ۷ km/h سرعت باد
     جهت باد جنوب شرقی
     ۳° c

     ۱۰
     آببر
     نم نسبی %۵۶
     سرعت باد آرام
     - جهت باد
     ۱۰° c

     ۱
     گرماب
     نم نسبی %۷۵
     ۷ km/h سرعت باد
     جهت باد جنوب غربی
     ۱° c

     -
     -سرعت باد آرام
     جهت باد
     صفر° c
    • پیش بینی وضع هوا |شنبه 04 اسفند
     زنجان
     خدابنده
     خرم دره
     خیرآباد
     گرماب
     ماه نشان
     آببر
     ابهر
     چورزق
     دندی
     زرین رود
     سجاس
     صایین قلعه
     گیلوان
     نیک پی
     هلاب
    • وضع هوای راه های استان
    • اقلیم استان زنجان
     تنوع آب و هوایی استان زنجان سبب شده که این منطقه چهارفصل بوده و ظرفیت هایبالایی در زمینه گردشگری طبیعی داشته باشد. به سبب شرایط خاص آب و هوایی منطقه؛طارم استان زنجان را هندوستان ایران می دانند. چشمه های آب معدنی، رودخانه ...
مجموع بازدیدها : 442,539,469
تعداد بازدید امروز : 152,643
تعداد بازدید دیروز : 339,758
تعداد بازدید این ماه : 1,198,233