سازمان هواشناسی
    • وضع هوای Tangeh Torkaman

     هوای حاضر            ساعت: ۲۱:۳۹
     پیش بینی ۳ روز آینده
     -
     -
     -

     جهت باد: -
       هوای حاضر | چهارشنبه ۱۵ مرداد
     سرعت باد: -

     نم نسبی:  -

     دید افقی:  -

     بارندگی 24 ساعت گذشته:  -
     (از ساعت 06 گرینویچ دیروز تا ساعت 06 گرینویچ امروز)

     بیشینه دما در 24 ساعت گذشته:  -

     کمینه دما در 24 ساعت گذشته:  -
     آخرین بروز رسانی: -
    • وضع هوای فعلی استان خراسان شمالی  |  چهارشنبه 15 مرداد

     ۲۲
     یکه سعود
     نم نسبی %۵۵
     ۷ km/h سرعت باد
     جهت باد شرقی
     ۲۲° c

     ۲۰
     گیفان
     نم نسبی %۵۵
     ۱۴ km/h سرعت باد
     جهت باد شرقی
     ۲۰° c

     ۱۹
     کوسه
     نم نسبی %۴۹
     ۱۴ km/h سرعت باد
     جهت باد شرقی
     ۱۹° c

     ۲۳
     مهمانک
     نم نسبی %۵۹
     ۱۴ km/h سرعت باد
     جهت باد جنوب غربی
     ۲۳° c

     ۲۱
     رباط قره بیل
     نم نسبی %۶۲
     سرعت باد آرام
     - جهت باد
     ۲۱° c

     ۲۲
     شوقان
     نم نسبی %۵۶
     ۲۴ km/h سرعت باد
     جهت باد شمال شرقی
     ۲۲° c

     ۲۷
     سنخواست
     نم نسبی %۳۹
     ۳۱ km/h سرعت باد
     جهت باد شمال غربی
     ۲۷° c

     ۲۷
     اسماعیل آباد
     نم نسبی %۳۹
     ۲۱ km/h سرعت باد
     جهت باد شمال شرقی
     ۲۷° c

     ۲۶
     صفی آباد (خراسان شمالی)
     نم نسبی %۳۰
     ۱۴ km/h سرعت باد
     جهت باد جنوب شرقی
     ۲۶° c

     ۲۵
     بجنورد
     نم نسبی %۴۶
     ۲۱ km/h سرعت باد
     جهت باد شمال غربی
     ۲۵° c

     ۲۶
     مانه سملقان
     نم نسبی %۴۶
     ۲۱ km/h سرعت باد
     جهت باد غربی
     ۲۶° c

     ۲۷
     شیروان
     نم نسبی %۴۲
     ۱۷ km/h سرعت باد
     جهت باد غربی
     ۲۷° c

     ۲۹
     اسفراین
     نم نسبی %۳۰
     ۲۱ km/h سرعت باد
     جهت باد شرقی
     ۲۹° c

     ۲۶
     جاجرم
     نم نسبی %۴۳
     ۳۸ km/h سرعت باد
     جهت باد شمالی
     ۲۶° c

     -
     رباط قره بیل
     -سرعت باد آرام
     جهت باد
     صفر° c
    • پیش بینی وضع هوا |چهارشنبه 15 مرداد
     بجنورد
     اسفراین
     جاجرم
     مانه سملقان
     اسماعیل آباد
     Tangeh Torkaman
     بجنورد
     دشت
     رازوجرگلان
     رباط قره بیل
     سنخواست
     سیساب
     شوقان
     شیروان
     صفی آباد (خراسان شمالی)
     کوسه
     گیفان
     مهمانک
     یکه سعود
    • وضع هوای راه های استان
    • اقلیم استان خراسان شمالی
     جغرافیای استان خراسان شمالی
      
     اقلیم مدیترانه خراسان شمالی که تفاوت چشمگیری با سرزمینهای مجاور خویش از نظر برخورداری از مواهب طبیعی دارد، در حقیقت دروازه شمالی ...
مجموع بازدیدها : 606,158,038
تعداد بازدید امروز : 83,860
تعداد بازدید دیروز : 104,017
تعداد بازدید این ماه : 1,891,812