سازمان هواشناسی
    • وضع هوای کارکنده

     هوای حاضر            ساعت: ۱۰:۵۵
     پیش بینی ۳ روز آینده
     -
     -
     -

     جهت باد: -
       هوای حاضر | پنجشنبه ۱۶ مرداد
     سرعت باد: -

     نم نسبی:  -

     دید افقی:  -

     بارندگی 24 ساعت گذشته:  -
     (از ساعت 06 گرینویچ دیروز تا ساعت 06 گرینویچ امروز)

     بیشینه دما در 24 ساعت گذشته:  -

     کمینه دما در 24 ساعت گذشته:  -
     آخرین بروز رسانی: -
    • وضع هوای فعلی استان گلستان  |  پنجشنبه 16 مرداد

     ۲۵
     قپان
     نم نسبی %۶۷
     ۱۰ km/h سرعت باد
     جهت باد غربی
     ۲۵° c

     ۲۸
     کردکوی
     نم نسبی %۶۴
     ۱۰ km/h سرعت باد
     جهت باد غربی
     ۲۸° c

     ۲۴
     مراوه تپه
     نم نسبی %۷۰
     ۷ km/h سرعت باد
     جهت باد شمال غربی
     ۲۴° c

     ۲۸
     گرگان
     نم نسبی %۶۴
     ۱۰ km/h سرعت باد
     جهت باد جنوب غربی
     ۲۸° c

     ۲۶
     کلاله
     نم نسبی %۶۹
     ۷ km/h سرعت باد
     جهت باد جنوب غربی
     ۲۶° c

     ۲۶
     مینودشت
     نم نسبی %۶۲
     ۱۰ km/h سرعت باد
     جهت باد غربی
     ۲۶° c

     ۲۶
     گنبد کاووس
     نم نسبی %۶۴
     ۷ km/h سرعت باد
     جهت باد غربی
     ۲۶° c

     ۲۷
     قپان
     نم نسبی %۶۴
     ۱۴ km/h سرعت باد
     جهت باد غربی
     ۲۷° c

     ۲۷
     بندر ترکمن
     نم نسبی %۶۹
     ۱۷ km/h سرعت باد
     جهت باد جنوب غربی
     ۲۷° c

     ۳۰
     اینچه برون
     نم نسبی %۴۴
     سرعت باد آرام
     - جهت باد
     ۳۰° c

     ۲۵
     علی آباد
     نم نسبی %۶۵
     ۱۰ km/h سرعت باد
     جهت باد شمال غربی
     ۲۵° c

     ۲۸
     بندر گز
     نم نسبی %۶۵
     ۷ km/h سرعت باد
     جهت باد جنوب غربی
     ۲۸° c

     -
     گرگان
     -سرعت باد آرام
     جهت باد
     صفر° c
    • پیش بینی وضع هوا |پنجشنبه 16 مرداد
     گرگان
     اینچه برون
     بندر ترکمن
     بندر گز
     علی آباد
     پارک ملی گلستان
     دانشگاه پردیس
     قپان
     کارکنده
     کارکنده
     کردکوی
     کلاله
     گرگان-هاشم آباد
     گنبد کاووس
     مراوه تپه
     مزرعه نمونه ارتش
     مینودشت
    • وضع هوای راه های استان
    • اقلیم استان گلستان

     شکل ناهمواری‌های استان گلستان به گونه‌ای است که به روشنی می‌توان آن‌ها را به دو قسمت جلگه‌ای و کوهستانی تقسیم کرد. امتداد و جهت رشته کوه‌های البرز،‌ به صورت دیواری مرتفع در مسافتی طولانی، خط ساحلی و ...

مجموع بازدیدها : 606,204,131
تعداد بازدید امروز : 36,528
تعداد بازدید دیروز : 93,425
تعداد بازدید این ماه : 1,937,905