سازمان هواشناسی
    • وضع هوای ملکشاهی

     هوای حاضر            ساعت: ۰۷:۱۴
     پیش بینی ۳ روز آینده
     -
     -
     -

     جهت باد: -
       هوای حاضر | شنبه ۲۵ مرداد
     سرعت باد: -

     نم نسبی:  -

     دید افقی:  -

     بارندگی 24 ساعت گذشته:  -
     (از ساعت 06 گرینویچ دیروز تا ساعت 06 گرینویچ امروز)

     بیشینه دما در 24 ساعت گذشته:  -

     کمینه دما در 24 ساعت گذشته:  -
     آخرین بروز رسانی: -
    • وضع هوای فعلی استان ایلام  |  شنبه 25 مرداد

     ۲۳
     بدره
     نم نسبی %۳۲
     ۳ km/h سرعت باد
     جهت باد جنوب غربی
     ۲۳° c

     ۲۳
     ایلام
     نم نسبی %۲۷
     ۳ km/h سرعت باد
     جهت باد جنوب شرقی
     ۲۳° c

     ۴۳
     مهران
     نم نسبی %۱۲
     ۲۸ km/h سرعت باد
     جهت باد غربی
     ۴۳° c

     ۲۹
     دهلران
     نم نسبی %۲۶
     سرعت باد آرام
     - جهت باد
     ۲۹° c

     ۲۶
     دره شهر
     نم نسبی %۲۵
     ۳ km/h سرعت باد
     جهت باد شرقی
     ۲۶° c

     ۳۳
     ایوان غرب
     نم نسبی %۱۴
     ۱۴ km/h سرعت باد
     جهت باد شرقی
     ۳۳° c

     ۲۶
     لومار
     نم نسبی %۲۳
     ۷ km/h سرعت باد
     جهت باد شمال غربی
     ۲۶° c

     ۲۳
     سرابله
     نم نسبی %۲۸
     ۷ km/h سرعت باد
     جهت باد شرقی
     ۲۳° c

     ۳۹
     آبدانان
     نم نسبی %۹
     ۱۰ km/h سرعت باد
     جهت باد جنوب شرقی
     ۳۹° c

     -
     -سرعت باد آرام
     جهت باد
     صفر° c
    • پیش بینی وضع هوا |شنبه 25 مرداد
     ایلام
     آبدانان
     ایوان غرب
     دره شهر
     دهلران
     لومار
     مهران
     بدره
     سرابله
     ملکشاهی
    • وضع هوای راه های استان
    • اقلیم استان ایلام
     استان ایلام با 19086کیلومترمربع حدود4/1 درصدمساحت کل کشورراتشکیل می دهد . این استان درغرب سلسله جبال زاگرس بین 31درجه و 58دقیقه تا34درجه و15 دقیقه عرض شمالی و45درجه و24دقیقه تا48درجه و10دقیقه طول شرقی درگوشه غربی کشور ...
مجموع بازدیدها : 607,012,820
تعداد بازدید امروز : 20,200
تعداد بازدید دیروز : 97,802
تعداد بازدید این ماه : 2,746,594