سازمان هواشناسی
    • وضع هوای فیض آباد

     هوای حاضر            ساعت: ۱۴:۴۶
     پیش بینی ۳ روز آینده
     -
     -
     -

     جهت باد: -
       هوای حاضر | شنبه ۲۷ بهمن
     سرعت باد: -

     نم نسبی:  -

     دید افقی:  -

     بارندگی 24 ساعت گذشته:  -
     (از ساعت 06 گرینویچ دیروز تا ساعت 06 گرینویچ امروز)

     بیشینه دما در 24 ساعت گذشته:  -

     کمینه دما در 24 ساعت گذشته:  -
     آخرین بروز رسانی: -
    • وضع هوای فعلی استان خراسان رضوی  |  شنبه 27 بهمن

     ۵
     باخرز
     نم نسبی %۷۹
     ۲۱ km/h سرعت باد
     جهت باد جنوب غربی
     ۵° c

     ۶
     رشتخوار
     نم نسبی %۱۰۰
     ۲۱ km/h سرعت باد
     جهت باد شرقی
     ۶° c

     ۱۳
     قوچان
     نم نسبی %۵۶
     ۲۱ km/h سرعت باد
     جهت باد جنوبی
     ۱۳° c

     ۱۹
     سرخس
     نم نسبی %۴۲
     ۴۹ km/h سرعت باد
     جهت باد جنوب غربی
     ۱۹° c

     ۱۶
     سبزوار
     نم نسبی %۳۸
     ۱۴ km/h سرعت باد
     جهت باد غربی
     ۱۶° c

     ۱۳
     گلمکان چناران
     نم نسبی %۵۸
     ۷ km/h سرعت باد
     جهت باد جنوب شرقی
     ۱۳° c

     ۱۳
     مشهد
     نم نسبی %۵۸
     ۱۴ km/h سرعت باد
     جهت باد شمالی
     ۱۳° c

     ۱۳
     نیشابور
     نم نسبی %۴۷
     ۲۸ km/h سرعت باد
     جهت باد جنوب شرقی
     ۱۳° c

     ۵
     تربت حیدریه
     نم نسبی %۷۹
     ۱۷ km/h سرعت باد
     جهت باد جنوب شرقی
     ۵° c

     ۸
     کاشمر
     نم نسبی %۷۵
     ۱۰ km/h سرعت باد
     جهت باد جنوب شرقی
     ۸° c

     ۶
     گناباد
     نم نسبی %۹۵
     سرعت باد آرام
     - جهت باد
     ۶° c

     ۱۱
     تربت جام
     نم نسبی %۵۶
     ۲۱ km/h سرعت باد
     جهت باد جنوب شرقی
     ۱۱° c

     ۱۷
     درگز
     نم نسبی %۴۷
     سرعت باد آرام
     - جهت باد
     ۱۷° c

     ۷
     فریمان
     نم نسبی %۷۷
     ۲۱ km/h سرعت باد
     جهت باد جنوبی
     ۷° c

     ۱۰
     خواف
     نم نسبی %۶۰
     ۴۲ km/h سرعت باد
     جهت باد جنوب شرقی
     ۱۰° c

     ۱۷
     کلات نادر
     نم نسبی %۴۴
     ۱۴ km/h سرعت باد
     جهت باد شرقی
     ۱۷° c

     ۱۱
     جغتای
     نم نسبی %۶۱
     ۷ km/h سرعت باد
     جهت باد شمالی
     ۱۱° c

     ۹
     بردسکن
     نم نسبی %۷۶
     ۲۴ km/h سرعت باد
     جهت باد شرقی
     ۹° c

     ۱۳
     تایباد
     نم نسبی %۵۱
     ۱۰ km/h سرعت باد
     جهت باد جنوب شرقی
     ۱۳° c

     ۸
     بجستان
     نم نسبی %۷۹
     ۳۸ km/h سرعت باد
     جهت باد جنوبی
     ۸° c

     -
     -سرعت باد آرام
     جهت باد
     صفر° c
    • پیش بینی وضع هوا |شنبه 27 بهمن
     مشهد
     تربت جام
     تربت حیدریه
     خواف
     درگز
     فریمان
     قوچان
     کاشمر
     گلمکان چناران
     نیشابور
     باخرز
     بجستان
     بردسکن
     تایباد
     جغتای
     رشتخوار
     سبزوار
     سبزوار-فرودگاه
     سرخس
     طرق
     فیض آباد
     کلات نادر
     گناباد
    • وضع هوای راه های استان
    • اقلیم استان خراسان رضوی
     معرفی استان خراسان رضوی
       استان خراسان رضوی با وسعتی حدود 128420 کیلومترمربع معادل 7.8  درصد مساحت کل کشور ومتشکل از 20 شهرستان ،65 بخش ،163 دهستان و8861 آبادی جمعیتی معادل ...
مجموع بازدیدها : 440,124,500
تعداد بازدید امروز : 263,994
تعداد بازدید دیروز : 414,673
تعداد بازدید این ماه : 11,082,056