سازمان هواشناسی
    • وضع هوای طرق

     هوای حاضر            ساعت: ۰۱:۳۱
     پیش بینی ۳ روز آینده
     -
     -
     -

     جهت باد: -
       هوای حاضر | جمعه ۱۱ مهر
     سرعت باد: -

     نم نسبی:  -

     دید افقی:  -

     بارندگی 24 ساعت گذشته:  -
     (از ساعت 06 گرینویچ دیروز تا ساعت 06 گرینویچ امروز)

     بیشینه دما در 24 ساعت گذشته:  -

     کمینه دما در 24 ساعت گذشته:  -
     آخرین بروز رسانی: -
    • وضع هوای فعلی استان خراسان رضوی  |  جمعه 11 مهر

     ۱۶
     فیض آباد
     نم نسبی %۲۰
     ۱۰ km/h سرعت باد
     جهت باد شرقی
     ۱۶° c

     ۱۴
     رشتخوار
     نم نسبی %۲۲
     ۳ km/h سرعت باد
     جهت باد شمال شرقی
     ۱۴° c

     ۷
     قوچان
     نم نسبی %۴۸
     سرعت باد آرام
     - جهت باد
     ۷° c

     ۱۲
     سرخس
     نم نسبی %۴۲
     سرعت باد آرام
     - جهت باد
     ۱۲° c

     ۱۶
     سبزوار
     نم نسبی %۱۸
     ۷ km/h سرعت باد
     جهت باد شرقی
     ۱۶° c

     ۱۶
     گلمکان چناران
     نم نسبی %۳۰
     ۱۰ km/h سرعت باد
     جهت باد جنوب شرقی
     ۱۶° c

     ۱۱
     مشهد
     نم نسبی %۲۷
     سرعت باد آرام
     - جهت باد
     ۱۱° c

     ۱۴
     نیشابور
     نم نسبی %۲۴
     ۱۰ km/h سرعت باد
     جهت باد شمال غربی
     ۱۴° c

     ۱۳
     تربت حیدریه
     نم نسبی %۲۰
     ۱۷ km/h سرعت باد
     جهت باد شمال شرقی
     ۱۳° c

     ۱۴
     کاشمر
     نم نسبی %۳۰
     سرعت باد آرام
     - جهت باد
     ۱۴° c

     ۱۳
     گناباد
     نم نسبی %۲۴
     ۷ km/h سرعت باد
     جهت باد جنوب غربی
     ۱۳° c

     ۱۰
     تربت جام
     نم نسبی %۲۶
     ۷ km/h سرعت باد
     جهت باد شمال غربی
     ۱۰° c

     ۱۶
     درگز
     نم نسبی %۲۳
     سرعت باد آرام
     - جهت باد
     ۱۶° c

     ۱۶
     فریمان
     نم نسبی %۱۹
     ۲۸ km/h سرعت باد
     جهت باد شرقی
     ۱۶° c

     ۲۱
     خواف
     نم نسبی %۱۴
     ۱۰ km/h سرعت باد
     جهت باد جنوب شرقی
     ۲۱° c

     ۲۰
     سبزوار-فرودگاه
     نم نسبی %۲۳
     ۷ km/h سرعت باد
     جهت باد غربی
     ۲۰° c

     ۱۷
     کلات نادر
     نم نسبی %۲۴
     سرعت باد آرام
     - جهت باد
     ۱۷° c

     ۱۸
     جغتای
     نم نسبی %۳۵
     ۱۰ km/h سرعت باد
     جهت باد شمال غربی
     ۱۸° c

     ۲۱
     بردسکن
     نم نسبی %۱۹
     سرعت باد آرام
     - جهت باد
     ۲۱° c

     ۲۰
     تایباد
     نم نسبی %۱۳
     سرعت باد آرام
     - جهت باد
     ۲۰° c

     ۲۰
     بجستان
     نم نسبی %۱۸
     ۷ km/h سرعت باد
     جهت باد شمالی
     ۲۰° c

     -
     -سرعت باد آرام
     جهت باد
     صفر° c
    • پیش بینی وضع هوا |جمعه 11 مهر
     مشهد
     تربت جام
     تربت حیدریه
     خواف
     درگز
     فریمان
     قوچان
     کاشمر
     گلمکان چناران
     نیشابور
     باخرز
     بجستان
     بردسکن
     تایباد
     جغتای
     رشتخوار
     سبزوار
     سبزوار-فرودگاه
     سرخس
     طرق
     فیض آباد
     کلات نادر
     گناباد
    • وضع هوای راه های استان
    • اقلیم استان خراسان رضوی
     معرفی استان خراسان رضوی
       استان خراسان رضوی با وسعتی حدود 128420 کیلومترمربع معادل 7.8  درصد مساحت کل کشور ومتشکل از 20 شهرستان ،65 بخش ،163 دهستان و8861 آبادی جمعیتی معادل ...
مجموع بازدیدها : 611,562,642
تعداد بازدید امروز : 6,461
تعداد بازدید دیروز : 124,573
تعداد بازدید این ماه : 1,073,509