سازمان هواشناسی
    • وضع هوای طرق

     هوای حاضر            ساعت: ۰۰:۰۹
     پیش بینی ۳ روز آینده
     -
     -
     -

     جهت باد: -
       هوای حاضر | پنجشنبه ۱۰ مهر
     سرعت باد: -

     نم نسبی:  -

     دید افقی:  -

     بارندگی 24 ساعت گذشته:  -
     (از ساعت 06 گرینویچ دیروز تا ساعت 06 گرینویچ امروز)

     بیشینه دما در 24 ساعت گذشته:  -

     کمینه دما در 24 ساعت گذشته:  -
     آخرین بروز رسانی: -
    • وضع هوای فعلی استان خراسان رضوی  |  پنجشنبه 10 مهر

     ۱۳
     فیض آباد
     نم نسبی %۲۱
     ۱۴ km/h سرعت باد
     جهت باد شمال شرقی
     ۱۳° c

     ۱۲
     رشتخوار
     نم نسبی %۲۲
     سرعت باد آرام
     - جهت باد
     ۱۲° c

     ۸
     قوچان
     نم نسبی %۳۹
     ۱۰ km/h سرعت باد
     جهت باد شرقی
     ۸° c

     ۱۶
     سرخس
     نم نسبی %۲۷
     سرعت باد آرام
     - جهت باد
     ۱۶° c

     ۱۶
     سبزوار
     نم نسبی %۱۵
     سرعت باد آرام
     - جهت باد
     ۱۶° c

     ۱۰
     گلمکان چناران
     نم نسبی %۳۴
     سرعت باد آرام
     - جهت باد
     ۱۰° c

     ۱۲
     مشهد
     نم نسبی %۲۴
     ۱۰ km/h سرعت باد
     جهت باد جنوبی
     ۱۲° c

     ۷
     نیشابور
     نم نسبی %۲۷
     سرعت باد آرام
     - جهت باد
     ۷° c

     ۱۲
     تربت حیدریه
     نم نسبی %۲۱
     ۷ km/h سرعت باد
     جهت باد شرقی
     ۱۲° c

     ۱۳
     کاشمر
     نم نسبی %۲۱
     سرعت باد آرام
     - جهت باد
     ۱۳° c

     ۱۴
     گناباد
     نم نسبی %۱۹
     ۷ km/h سرعت باد
     جهت باد غربی
     ۱۴° c

     ۱۲
     تربت جام
     نم نسبی %۲۴
     ۱۴ km/h سرعت باد
     جهت باد جنوبی
     ۱۲° c

     ۱۶
     درگز
     نم نسبی %۲۵
     سرعت باد آرام
     - جهت باد
     ۱۶° c

     ۱۲
     فریمان
     نم نسبی %۲۱
     سرعت باد آرام
     - جهت باد
     ۱۲° c

     ۱۷
     خواف
     نم نسبی %۱۵
     ۱۷ km/h سرعت باد
     جهت باد شرقی
     ۱۷° c

     ۱۸
     سبزوار-فرودگاه
     نم نسبی %۱۸
     سرعت باد آرام
     - جهت باد
     ۱۸° c

     ۱۵
     کلات نادر
     نم نسبی %۲۴
     سرعت باد آرام
     - جهت باد
     ۱۵° c

     ۱۶
     جغتای
     نم نسبی %۱۵
     سرعت باد آرام
     - جهت باد
     ۱۶° c

     ۲۰
     بردسکن
     نم نسبی %۱۳
     ۷ km/h سرعت باد
     جهت باد جنوبی
     ۲۰° c

     ۱۷
     تایباد
     نم نسبی %۱۶
     ۷ km/h سرعت باد
     جهت باد شمال شرقی
     ۱۷° c

     ۱۷
     بجستان
     نم نسبی %۱۷
     ۷ km/h سرعت باد
     جهت باد شرقی
     ۱۷° c

     -
     -سرعت باد آرام
     جهت باد
     صفر° c
    • پیش بینی وضع هوا |پنجشنبه 10 مهر
     مشهد
     تربت جام
     تربت حیدریه
     خواف
     درگز
     فریمان
     قوچان
     کاشمر
     گلمکان چناران
     نیشابور
     باخرز
     بجستان
     بردسکن
     تایباد
     جغتای
     رشتخوار
     سبزوار
     سبزوار-فرودگاه
     سرخس
     طرق
     فیض آباد
     کلات نادر
     گناباد
    • وضع هوای راه های استان
    • اقلیم استان خراسان رضوی
     معرفی استان خراسان رضوی
       استان خراسان رضوی با وسعتی حدود 128420 کیلومترمربع معادل 7.8  درصد مساحت کل کشور ومتشکل از 20 شهرستان ،65 بخش ،163 دهستان و8861 آبادی جمعیتی معادل ...
مجموع بازدیدها : 611,432,598
تعداد بازدید امروز : 990
تعداد بازدید دیروز : 122,107
تعداد بازدید این ماه : 943,465