سازمان هواشناسی
    • وضع هوای طرق

     هوای حاضر            ساعت: ۲۳:۳۹
     پیش بینی ۳ روز آینده
     -
     -
     -

     جهت باد: -
       هوای حاضر | سه شنبه ۰۲ بهمن
     سرعت باد: -

     نم نسبی:  -

     دید افقی:  -

     بارندگی 24 ساعت گذشته:  -
     (از ساعت 06 گرینویچ دیروز تا ساعت 06 گرینویچ امروز)

     بیشینه دما در 24 ساعت گذشته:  -

     کمینه دما در 24 ساعت گذشته:  -
     آخرین بروز رسانی: -
    • وضع هوای فعلی استان خراسان رضوی  |  سه شنبه 02 بهمن

     ۳-
     باخرز
     نم نسبی %۶۳
     ۱۴ km/h سرعت باد
     جهت باد شمال غربی
     -۳° c

     ۰
     رشتخوار
     نم نسبی %۶۷
     ۳ km/h سرعت باد
     جهت باد شمال شرقی
     صفر° c

     ۳-
     قوچان
     نم نسبی %۸۶
     سرعت باد آرام
     - جهت باد
     -۳° c

     ۴
     سرخس
     نم نسبی %۵۹
     ۷ km/h سرعت باد
     جهت باد شرقی
     ۴° c

     ۱
     سبزوار
     نم نسبی %۷۵
     سرعت باد آرام
     - جهت باد
     ۱° c

     ۴
     گلمکان چناران
     نم نسبی %۵۰
     ۱۷ km/h سرعت باد
     جهت باد شمال غربی
     ۴° c

     ۲
     مشهد
     نم نسبی %۵۶
     ۱۴ km/h سرعت باد
     جهت باد جنوب شرقی
     ۲° c

     ۴-
     نیشابور
     نم نسبی %۸۵
     ۷ km/h سرعت باد
     جهت باد شرقی
     -۴° c

     ۴-
     تربت حیدریه
     نم نسبی %۶۹
     ۷ km/h سرعت باد
     جهت باد شمال غربی
     -۴° c

     ۱
     کاشمر
     نم نسبی %۵۳
     سرعت باد آرام
     - جهت باد
     ۱° c

     ۳
     گناباد
     نم نسبی %۴۸
     ۱۰ km/h سرعت باد
     جهت باد جنوب غربی
     ۳° c

     ۱-
     تربت جام
     نم نسبی %۶۶
     ۷ km/h سرعت باد
     جهت باد شمال غربی
     -۱° c

     ۱
     درگز
     نم نسبی %۷۰
     ۱۰ km/h سرعت باد
     جهت باد جنوب غربی
     ۱° c

     ۱-
     فریمان
     نم نسبی %۵۵
     ۱۷ km/h سرعت باد
     جهت باد جنوب غربی
     -۱° c

     ۰
     خواف
     نم نسبی %۶۱
     ۳ km/h سرعت باد
     جهت باد جنوب غربی
     صفر° c

     ۱
     کلات نادر
     نم نسبی %۶۶
     ۳ km/h سرعت باد
     جهت باد غربی
     ۱° c

     ۲
     جغتای
     نم نسبی %۷۶
     سرعت باد آرام
     - جهت باد
     ۲° c

     ۳
     بردسکن
     نم نسبی %۵۰
     ۱۴ km/h سرعت باد
     جهت باد شمالی
     ۳° c

     ۲
     تایباد
     نم نسبی %۷۱
     ۳ km/h سرعت باد
     جهت باد شمال شرقی
     ۲° c

     ۰
     بجستان
     نم نسبی %۵۰
     ۷ km/h سرعت باد
     جهت باد جنوب شرقی
     صفر° c

     -
     -سرعت باد آرام
     جهت باد
     صفر° c
    • پیش بینی وضع هوا |سه شنبه 02 بهمن
     مشهد
     تربت جام
     تربت حیدریه
     خواف
     درگز
     فریمان
     قوچان
     کاشمر
     گلمکان چناران
     نیشابور
     باخرز
     بجستان
     بردسکن
     تایباد
     جغتای
     رشتخوار
     سبزوار
     سبزوار-فرودگاه
     سرخس
     طرق
     فیض آباد
     کلات نادر
     گناباد
    • وضع هوای راه های استان
    • اقلیم استان خراسان رضوی
     معرفی استان خراسان رضوی
       استان خراسان رضوی با وسعتی حدود 128420 کیلومترمربع معادل 7.8  درصد مساحت کل کشور ومتشکل از 20 شهرستان ،65 بخش ،163 دهستان و8861 آبادی جمعیتی معادل ...
مجموع بازدیدها : 429,780,900
تعداد بازدید امروز : 366,355
تعداد بازدید دیروز : 372,101
تعداد بازدید این ماه : 738,456