سازمان هواشناسی
    • وضع هوای ریمله

     هوای حاضر            ساعت: ۱۰:۲۰
     پیش بینی ۳ روز آینده
     -
     -
     -

     جهت باد: -
       هوای حاضر | سه شنبه ۰۸ مهر
     سرعت باد: -

     نم نسبی:  -

     دید افقی:  -

     بارندگی 24 ساعت گذشته:  -
     (از ساعت 06 گرینویچ دیروز تا ساعت 06 گرینویچ امروز)

     بیشینه دما در 24 ساعت گذشته:  -

     کمینه دما در 24 ساعت گذشته:  -
     آخرین بروز رسانی: -
    • وضع هوای فعلی استان لرستان  |  سه شنبه 08 مهر

     ۲۱
     نورآباد لرستان
     نم نسبی %۳۲
     سرعت باد آرام
     - جهت باد
     ۲۱° c

     ۲۱
     بروجرد
     نم نسبی %۳۵
     ۴ km/h سرعت باد
     جهت باد جنوبی
     ۲۱° c

     ۲۲
     الشتر
     نم نسبی %۳۷
     ۴ km/h سرعت باد
     جهت باد غربی
     ۲۲° c

     ۲۹
     خرم آباد
     نم نسبی %۲۱
     ۱۱ km/h سرعت باد
     جهت باد شمال شرقی
     ۲۹° c

     ۲۰
     الیگودرز
     نم نسبی %۳۷
     ۲۲ km/h سرعت باد
     جهت باد جنوب شرقی
     ۲۰° c

     ۳۲
     پل دختر
     نم نسبی %۲۲
     ۷ km/h سرعت باد
     جهت باد غربی
     ۳۲° c

     ۲۸
     کوهدشت
     نم نسبی %۲۶
     سرعت باد آرام
     - جهت باد
     ۲۸° c

     ۲۲
     درود
     نم نسبی %۳۳
     ۱۱ km/h سرعت باد
     جهت باد شمال غربی
     ۲۲° c

     ۲۰
     ازنا
     نم نسبی %۳۷
     ۷ km/h سرعت باد
     جهت باد جنوب شرقی
     ۲۰° c

     ۲۳
     سیلاخور
     نم نسبی %۳۵
     سرعت باد آرام
     - جهت باد
     ۲۳° c

     ۲۸
     رومشکان
     نم نسبی %۲۴
     ۵ km/h سرعت باد
     جهت باد جنوبی
     ۲۸° c

     ۲۸
     سپید دشت
     نم نسبی %۲۳
     ۱۸ km/h سرعت باد
     جهت باد شمال غربی
     ۲۸° c

     ۲۵
     شول آباد
     نم نسبی %۲۵
     ۴ km/h سرعت باد
     جهت باد شمالی
     ۲۵° c

     ۲۴
     ایمان آباد
     نم نسبی %۳۲
     ۱۴ km/h سرعت باد
     جهت باد شمالی
     ۲۴° c
    • پیش بینی وضع هوا |سه شنبه 08 مهر
     خرم آباد
     ازنا
     الشتر
     ایمان آباد
     بروجرد
     پل دختر
     رومشکان
     سپید دشت
     سیلاخور
     شول آباد
     کوهدشت
     الیگودرز
     درود
     ریمله
     نورآباد لرستان
    • وضع هوای راه های استان
    • اقلیم استان لرستان
     جغرافیای طبیعی و اقلیم
     استان لرستان سرزمینی کوهستانی است که به‌ جز تعدادی دره آبرفتی و چند دشت کوچک، ناحیه هموار ندارد. این ناهمواری‌ها که دارای سنگ‌های دگرگونی است، در نتیجه مجاورت با ...
مجموع بازدیدها : 611,225,256
تعداد بازدید امروز : 47,249
تعداد بازدید دیروز : 133,165
تعداد بازدید این ماه : 736,123