سازمان هواشناسی
    • وضع هوای خیرآباد

     هوای حاضر            ساعت: ۱۳:۳۶
     پیش بینی ۳ روز آینده
     -
     -
     -

     جهت باد: -
       هوای حاضر | پنجشنبه ۲۳ مرداد
     سرعت باد: -

     نم نسبی:  -

     دید افقی:  -

     بارندگی 24 ساعت گذشته:  -
     (از ساعت 06 گرینویچ دیروز تا ساعت 06 گرینویچ امروز)

     بیشینه دما در 24 ساعت گذشته:  -

     کمینه دما در 24 ساعت گذشته:  -
     آخرین بروز رسانی: -
    • وضع هوای فعلی استان زنجان  |  پنجشنبه 23 مرداد

     ۳۱
     چورزق
     نم نسبی %۲۲
     ۱۴ km/h سرعت باد
     جهت باد شرقی
     ۳۱° c

     ۲۸
     نیک پی
     نم نسبی %۳۵
     ۱۰ km/h سرعت باد
     جهت باد غربی
     ۲۸° c

     ۳۲
     گیلوان
     نم نسبی %۳۰
     ۱۷ km/h سرعت باد
     جهت باد شرقی
     ۳۲° c

     ۳۰
     دندی
     نم نسبی %۳۲
     ۱۴ km/h سرعت باد
     جهت باد شمالی
     ۳۰° c

     ۳۰
     صایین قلعه
     نم نسبی %۳۰
     ۱۴ km/h سرعت باد
     جهت باد جنوب شرقی
     ۳۰° c

     ۳۳
     هلاب
     نم نسبی %۲۱
     ۷ km/h سرعت باد
     جهت باد جنوبی
     ۳۳° c

     ۳۱
     سجاس
     نم نسبی %۲۷
     ۳ km/h سرعت باد
     جهت باد شرقی
     ۳۱° c

     ۳۰
     ابهر
     نم نسبی %۲۸
     ۷ km/h سرعت باد
     جهت باد جنوب شرقی
     ۳۰° c

     ۳۴
     زرین رود
     نم نسبی %۲۳
     ۱۰ km/h سرعت باد
     جهت باد شمال شرقی
     ۳۴° c

     ۲۹
     ماه نشان
     نم نسبی %۳۴
     ۱۰ km/h سرعت باد
     جهت باد شمال غربی
     ۲۹° c

     ۲۹
     زنجان
     نم نسبی %۳۹
     ۷ km/h سرعت باد
     جهت باد شمال شرقی
     ۲۹° c

     ۲۹
     خرم دره
     نم نسبی %۳۳
     ۱۰ km/h سرعت باد
     جهت باد جنوبی
     ۲۹° c

     ۳۰
     خدابنده
     نم نسبی %۲۷
     سرعت باد آرام
     - جهت باد
     ۳۰° c

     ۲۷
     فرودگاه زنجان
     نم نسبی %۳۹
     ۱۴ km/h سرعت باد
     جهت باد غربی
     ۲۷° c

     ۳۰
     آببر
     نم نسبی %۳۰
     ۱۰ km/h سرعت باد
     جهت باد جنوب شرقی
     ۳۰° c

     ۳۱
     گرماب
     نم نسبی %۲۸
     سرعت باد آرام
     - جهت باد
     ۳۱° c

     -
     -سرعت باد آرام
     جهت باد
     صفر° c
    • پیش بینی وضع هوا |پنجشنبه 23 مرداد
     زنجان
     خدابنده
     خرم دره
     خیرآباد
     گرماب
     ماه نشان
     آببر
     ابهر
     چورزق
     دندی
     زرین رود
     سجاس
     صایین قلعه
     گیلوان
     نیک پی
     هلاب
    • وضع هوای راه های استان
    • اقلیم استان زنجان
     تنوع آب و هوایی استان زنجان سبب شده که این منطقه چهارفصل بوده و ظرفیت هایبالایی در زمینه گردشگری طبیعی داشته باشد. به سبب شرایط خاص آب و هوایی منطقه؛طارم استان زنجان را هندوستان ایران می دانند. چشمه های آب معدنی، رودخانه ...
مجموع بازدیدها : 606,848,880
تعداد بازدید امروز : 48,504
تعداد بازدید دیروز : 85,761
تعداد بازدید این ماه : 2,582,654