سازمان هواشناسی
    • وضع هوای ایمان آباد

     هوای حاضر            ساعت: ۱۲:۱۴
     پیش بینی ۳ روز آینده
     -
     -
     -

     جهت باد: -
       هوای حاضر | دوشنبه ۲۰ مرداد
     سرعت باد: -

     نم نسبی:  -

     دید افقی:  -

     بارندگی 24 ساعت گذشته:  -
     (از ساعت 06 گرینویچ دیروز تا ساعت 06 گرینویچ امروز)

     بیشینه دما در 24 ساعت گذشته:  -

     کمینه دما در 24 ساعت گذشته:  -
     آخرین بروز رسانی: -
    • وضع هوای فعلی استان لرستان  |  دوشنبه 20 مرداد

     ۳۰
     نورآباد لرستان
     نم نسبی %۲۲
     سرعت باد آرام
     - جهت باد
     ۳۰° c

     ۲۹
     بروجرد
     نم نسبی %۲۳
     ۱۱ km/h سرعت باد
     جهت باد جنوبی
     ۲۹° c

     ۲۹
     الشتر
     نم نسبی %۲۸
     ۴ km/h سرعت باد
     جهت باد غربی
     ۲۹° c

     ۳۵
     خرم آباد
     نم نسبی %۱۵
     ۷ km/h سرعت باد
     جهت باد شمال غربی
     ۳۵° c

     ۳۱
     الیگودرز
     نم نسبی %۱۸
     ۱۸ km/h سرعت باد
     جهت باد جنوبی
     ۳۱° c

     ۳۹
     پل دختر
     نم نسبی %۱۷
     ۷ km/h سرعت باد
     جهت باد جنوب غربی
     ۳۹° c

     ۳۵
     کوهدشت
     نم نسبی %۱۸
     سرعت باد آرام
     - جهت باد
     ۳۵° c

     ۳۰
     درود
     نم نسبی %۲۶
     ۷ km/h سرعت باد
     جهت باد شمالی
     ۳۰° c

     ۲۹
     ازنا
     نم نسبی %۳۰
     سرعت باد آرام
     - جهت باد
     ۲۹° c

     ۳۳
     سیلاخور
     نم نسبی %۲۲
     سرعت باد آرام
     - جهت باد
     ۳۳° c

     ۳۱
     رومشکان
     نم نسبی %۲۱
     سرعت باد آرام
     - جهت باد
     ۳۱° c

     ۳۳
     سپید دشت
     نم نسبی %۱۸
     سرعت باد آرام
     - جهت باد
     ۳۳° c
    • پیش بینی وضع هوا |دوشنبه 20 مرداد
     خرم آباد
     ازنا
     الشتر
     ایمان آباد
     بروجرد
     پل دختر
     رومشکان
     سپید دشت
     سیلاخور
     شول آباد
     کوهدشت
     الیگودرز
     درود
     ریمله
     نورآباد لرستان
    • وضع هوای راه های استان
    • اقلیم استان لرستان
     جغرافیای طبیعی و اقلیم
     استان لرستان سرزمینی کوهستانی است که به‌ جز تعدادی دره آبرفتی و چند دشت کوچک، ناحیه هموار ندارد. این ناهمواری‌ها که دارای سنگ‌های دگرگونی است، در نتیجه مجاورت با ...
مجموع بازدیدها : 606,572,812
تعداد بازدید امروز : 36,875
تعداد بازدید دیروز : 90,221
تعداد بازدید این ماه : 2,306,586