سازمان هواشناسی
    • معرفی

     اداره کل مهندسی تجهیزات هواشناسی عهده دار به کار گیری فناوری در امر اندازه گیری های پارامترهای جوی و اقلیمی و جمع آوری و همسان کردن داده های سیستمهای خودکار اندازه گیری است.تجهیزات هواشناسی طیف گسترده ای از ابزارهای اندازه گیری مکانیکی،الکتریکی و الکترونیکی از یک دماسنج جیوه ای به ظاهر ساده تا یک سیستم پیشرفته رادار داپلری را شامل می شوند. مهمترین ویژگی در اندازه گیریهای هواشناسی سرعت و دقت است که هم در سیستمهای دستی و هم در سیستمهای خودکار بسیار دارای اهمیت است .روند رو به افزایش تکنولوژی خصوصاً در مهندسی الکترونیک سبب شده است که روش های اندازه گیری هر یک از پارامترهای جوی تنوع فراوانی پیدا کند و این لازم آورده است که مدیریت مهندسی تجهیزات هواشناسی اهمیت ویژه ای به استفاده از نیروی انسانی متخصص قائل شود و ارتقاء سطح دانش فنی همکاران خود را مورد توجه ویژه قرار دهد.
     در سطح ادارات کل هواشناسی استان ها ادارات فنی عهده دار همه فعالیت های مرتبط در این زمینه تحت نظارت اداره کل مهندسی تجهیزات هواشناسی هستند.

    • مدیریت فنی و تجهیزات هواشناسی
مجموع بازدیدها : 606,223,189
تعداد بازدید امروز : 55,586
تعداد بازدید دیروز : 93,425
تعداد بازدید این ماه : 1,956,963