سازمان هواشناسی
    • اهداف کارگروه هیات بین الدولی تغییر اقلیم


      

     هیات بین الدولی تغییراقلیم (IPCC) ارگان بین المللی ارزیابی تغییرات اقلیمی است. این هیات آخرین اطلاعات علمی، فنی و اجتماعی-اقتصادی تولید شده درجهان، پیرامون درک بهتر ابعاد مختلف تغییر اقلیم را مورد بررسی و ارزیابی قرار می‌دهد. هیات بین الدولی تغییراقلیم(IPCC) هیچگونه پژوهش و پایشی را درخصوص داده ها و فراسنج های اقلیمی راسا انجام نمی دهد ولیکن نتیجه تحقیقات دانشمندان جهان را در تهیه گزارش ها بکار می گیرد. هزاران دانشمند از سراسر جهان به شکل داوطلبانه با

    • کارگروه هیات بین الدولی تغییر اقلیم
    • کارگروه های تخصصی
    • مستندات کارگروه هیات بین الدولی تغییر اقلیم
     بانک مقالات تغییر اقلیم
     فرم
مجموع بازدیدها : 611,520,776
تعداد بازدید امروز : 89,168
تعداد بازدید دیروز : 122,107
تعداد بازدید این ماه : 1,031,643