سازمان هواشناسی
    • پیش بینی فصلی
     پیش بینی بی هنجاری دما سه ماه آینده(آتی)
     تاریخ انتشار:۱۳۹۹/۰۴/۲۹
     پیش بینی بیهنجاری دما ماه اول (آتی)
     تاریخ انتشار:۱۳۹۹/۰۴/۲۹
     پیش بینی بیهنجاری بارش سه ماه آینده (آتی)
     تاریخ انتشار:۱۳۹۹/۰۴/۲۹
     پیش بینی بیهنجاری دما ماه دوم ( آتی)
     تاریخ انتشار:۱۳۹۹/۰۴/۲۹
     پیش بینی بیهنجاری بارش ماه اول (آتی)
     تاریخ انتشار:۱۳۹۹/۰۴/۲۹
     خبرنامه پیش بینی فصلی - مرداد 1399
     تاریخ انتشار:۱۳۹۹/۰۴/۲۹
     پیش بینی بیهنجاری بارش ماه دوم ( آتی)
     تاریخ انتشار:۱۳۹۹/۰۴/۲۹
    • دسترسی به داده های آماری

    • فروش برخط داده های تخصصی

    • جستجو بر اساس ایستگاه هواشناسی
     استان:
     ایستگاه:
     تاریخ: انتخاب تاریخ
     زمان (UTC):

مجموع بازدیدها : 606,558,684
تعداد بازدید امروز : 22,747
تعداد بازدید دیروز : 90,221
تعداد بازدید این ماه : 2,292,458