سازمان هواشناسی
    • روسای پژوهشکده و مرکز اقلیم

      

     مهدی رهنما 

     سمت سازمانی : سرپرست پژوهشگاه هواشناسی و علوم جو

     تلفن تماس : 44787666-021

      

     ایمان بابائیان

     سمت سازمانی : سرپرست پژوهشکده اقلیم شناسی

     تلفن تماس : 3822203-051

        

      ابراهیم اسعدی اسکوئی

     سمت سازمانی : سرپرست پژوهشکده هواشناسی آب و کشاورزی

     تلفن تماس : 32248442 - 084

      

      

      

     سمت سازمانی : 

     تلفن تماس :

        

      

مجموع بازدیدها : 605,930,709
تعداد بازدید امروز : 65,546
تعداد بازدید دیروز : 106,307
تعداد بازدید این ماه : 1,664,483