سازمان هواشناسی
    • مدیران کل استان ها
     علی دولتی مهر
     سمت سازمانی : مدیرکل هواشناسی استان آذربایجان شرقی
     پست الکترونیک : azar_sh@irimo.ir
     تلفن تماس : 33339323-041
      
     حبیب عبدلی
     سمت سازمانی : مدیرکل هواشناسی استان آذربایجان غربی
     پست الکترونیک : azar_gh@irimo.ir
     تلفن تماس : 32416750-044
      
      
     سیاوش محمدی
     سمت سازمانی : مدیرکل هواشناسی استان اردبیل
     پست الکترونیک : ardebil@irimo.ir
     تلفن تماس : 33611483-045
      
      
     حمیدرضا خورشیدی
     سمت سازمانی : مدیرکل هواشناسی استان اصفهان
     پست الکترونیک : esfahan@irimo.ir
     تلفن تماس : 32676220-031
      
      
     آرش بهاروند احمدی
     سمت سازمانی : مدیرکل هواشناسی استان البرز
     پست الکترونیک : alborz@irimo.ir
     تلفن تماس : 36792311-026
      
      
     ناصر ملکی
     سمت سازمانی : مدیرکل هواشناسی استان ایلام
     پست الکترونیک : ilam@irimo.ir
     تلفن تماس : 33343550-084
      
      
     فرج اله شکوهی پور
     سمت سازمانی : مدیرکل هواشناسی استان بوشهر
     پست الکترونیک : bushehr@irimo.ir
     تلفن تماس : 33342843-077
      
      
      مجتبی جلالی کوتنایی
     سمت سازمانی : مدیرکل هواشناسی استان تهران
     پست الکترونیک : tehran@irimo.ir
     تلفن تماس : 44538181-021
      
      
     مهران چراغ پور
     سمت سازمانی : مدیرکل هواشناسی استان چهارمحال و بختیاری
     پست الکترونیک : chaharmahal@irimo.ir
     تلفن تماس :33333540-038
      
      
     محسن عراقی زاده
     سمت سازمانی : مدیرکل هواشناسی استان خراسان رضوی
     پست الکترونیک : khorasanrazavi@irimo.ir
     تلفن تماس : 33822309-051
      
      
     علیرضا خندان رو
     سمت سازمانی : مدیرکل هواشناسی استان خراسان جنوبی
     پست الکترونیک : khorasanjonoobi@irimo.ir
     تلفن تماس : 32400175-056
      
     مجید بیجندی
     سمت سازمانی : مدیرکل هواشناسی استان خراسان شمالی
     پست الکترونیک : khorasan_n@irimo.ir
     تلفن تماس : 32318000-058
      
     محمد سبزه زاری
     سمت سازمانی : مدیرکل هواشناسی استان خوزستان
     پست الکترونیک : khozestan@irimo.ir
     تلفن تماس : 34443044-061
      
      
     رسول همتی
     سمت سازمانی : مدیرکل هواشناسی استان زنجان
     پست الکترونیک : zanjan@irimo.ir
     تلفن تماس : 33772756-024
      
      
     ایرج مصطفوی
     سمت سازمانی : مدیرکل هواشناسی استان سمنان
     پست الکترونیک : semnan@irimo.ir
     تلفن تماس : 33453712-023
      
      
     محسن حیدری
     سمت سازمانی : مدیرکل هواشناسی استان سیستان و بلوچستان
     پست الکترونیک : sistan@irimo.ir
     تلفن تماس : 33294828-054
      
      
     مهرداد قطره سامانی
     سمت سازمانی : سرپرست هواشناسی استان فارس
     پست الکترونیک : fars@irimo.ir
     تلفن تماس : 37210003-071
      
      
     یوسف شیخ الملوکی
     سمت سازمانی : مدیرکل هواشناسی استان قزوین
     پست الکترونیک : ghazvin@irimo.ir
     تلفن تماس : 33657028-028
      
      
     مهران حیدری بنی  
     سمت سازمانی : مدیرکل هواشناسی استان قم
     پست الکترونیک : ghom@irimo.ir
     تلفن تماس : 32935267-025
      
     رحیم صدیقی
     سمت سازمانی : مدیرکل هواشناسی استان کردستان
     پست الکترونیک : kordestan@irimo.ir
     تلفن تماس : 33247896-087
      
      
     تورج جدیدی دورباش
     سمت سازمانی : مدیرکل هواشناسی استان کرمان
     پست الکترونیک : kerman@irimo.ir
     تلفن تماس : 32653939-034
      
      
     محمد خسروی
     سمت سازمانی : مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه
     پست الکترونیک : kermanshah@irimo.ir
     تلفن تماس : 34223801-083
      
      
     رضا کاکاوند
     سمت سازمانی : مدیرکل هواشناسی استان کهگیلویه و بویراحمد
     پست الکترونیک : kohkilooyeh@irimo.ir
     تلفن تماس : 33310341-074
      
      
     نوربخش داداشی تنکابنی
     سمت سازمانی : مدیرکل هواشناسی استان گلستان
     پست الکترونیک : golestan@irimo.ir
     تلفن تماس : 32480250-017
      
      
     محمد دادرس
     سمت سازمانی : مدیرکل هواشناسی استان گیلان
     پست الکترونیک : gilan@irimo.ir
     تلفن تماس  : 33240683-013
      
      
     بهروز مرادپور
     سمت سازمانی : مدیرکل هواشناسی استان لرستان
     پست الکترونیک : lorestan@irimo.ir
     تلفن تماس : 33409292-066
      
      
     محمدرضا رضوی
     سمت سازمانی : مدیرکل هواشناسی استان مازندران
     پست الکترونیک : mazandaran@irimo.ir
     تلفن تماس : 33136012 -011
      
      
     امان محمد کمالی
     سمت سازمانی : مدیرکل هواشناسی استان مرکزی
     پست الکترونیک : markazi@irimo.ir
     تلفن تماس : 34130800-086
      
      
     سعید رنجبر
     سمت سازمانی : مدیرکل هواشناسی استان هرمزگان
     پست الکترونیک : hormozgan@irimo.ir
     تلفن تماس : 33670727-076
      
      

     سعید باقری

     سمت سازمانی : مدیرکل هواشناسی استان همدان
     پست الکترونیک : hamedan@irimo.ir
     تلفن تماس : 32569060-081
      
      
     رضا برهانی
     سمت سازمانی : مدیرکل هواشناسی استان یزد
     پست الکترونیک : yazd@irimo.ir

     تلفن تماس  : 37214401-035

      

مجموع بازدیدها : 605,930,911
تعداد بازدید امروز : 65,748
تعداد بازدید دیروز : 106,307
تعداد بازدید این ماه : 1,664,685