سازمان هواشناسی
    • برنامه ها کارگروه اقلیم شناسی


     برنامه های کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت سازمان در جهت پیشبرد اهداف اقلیمی براساس محورهای زیر تعیین و مصوب گردیده است
     محور اول: ارتقاء خدمات پایه
     گرایش ها: خرد اقلیم، اقالیم خاص، آشکار سازی تغییر اقلیم، شناخت اقلیم، اقلیم شناسی کشاورزی، اقلیم شناسی شهرسازی، اقلیم شناسی برنامه ریزی اقتصادی- اجتماعی، خطرات اقلیمی، اقلیم شناسی فرهنگی- ورزشی،  اقلیم و انرژی – اقلیم و منابع آب – اقلیم و غذا – اقلیم پزشکی 
     سازگاری با تغییر اقلیم
     - خرد اقلیم (میان مدت): تأسیس شبکه خرد اقلیم به صورت  پیش آزما در تهران با توجه به تنوع شدید اقلیمی و جلب مشارکت مردمی و نهادهای عمومی مثل شهرداری در نگهداری تجهیزات و اختصاص امکانات مورد نیاز
     - اقلیم های خاص (کوتاه مدت): فراخوان عمومی جهت معرفی اقلیم های خاص و ثبت آنها در سامانه جهت بهره برداری در زمینه های مختلف
     - آشکار سازی تغییر اقلیم (میان مدت): ارائه طرحی جهت آشکار سازی تغییر اقلیم با کمک گرفتن از شواهد غیر پارامترهای هواشناسی
     - شناخت اقلیم (بلند مدت): معرفی اقلیم نواحی مختلف با نگرش کاربری های مختلف هر 10 سال یکبار با داده های 30 ساله
     - اقلیم شناسی کشاورزی (میان مدت): تعیین اقلیم های مناسب کشت های استراتژیک در کشور با جزئیات
     - اقلیم شناسی شهرسازی (بلند مدت): تعیین الگوی مناسب طراحی شهری با توجه به اقلیم هر منطقه
     - اقلیم شناسی برنامه ریزی های اقتصادی- اجتماعی (میان مدت): دریافت نیاز صنایع مختلف از طریق فراخوان و معرفی اقلیم های مناسب برای هر صنعت با تشریح ویژگی ها و جزئیات
     - اقلیم شناسی فرهنگی- ورزشی (میان مدت): معرفی فرهنگ های مختلف خو گرفته با اقلیم، تبیین شرایط اقلیمی متناسب توسعه ورزشهای مختلف، توجه دادن جامعه به ویژگی های مردمان مناطق مختلف با تناسب تنوع اقلیمی
     - مخاطرات اقلیمی (میان مدت): تهیه و بروز رسانی بانک مخاطرات اقلیمی و تعیین دوره برگشت هریک از وقایع حدی با دو نگرش موانع اقلیمی فعالیت های مختلف و پدافند غیرعامل
     - سازگاری با تغییر اقلیم: ارتباط دوسویه با کاربران و به روز رسانی راهکارهای جهانی در خصوص سازگاری با تغییر اقلیم، تهیه برنامه بلند مدت سازگاری با تغییر اقلیم.
      

     محور دوم: ارتقاء خدمات عامه
     گرایش ها: تمامی گرایشات ذکر شده در محور اول
     - خرد اقلیم: با معرفی خرد اقلیم کمک به بهبود معیشت مردم در گروه های کاری مختلف می شود. برنامه معرفی خرد اقلیم ها در دستورکار سازمان قرار گیرد. به صورت تفاوت های مشاهداتی پارامترهای اقلیمی با اقلیم اصلی و ایستگاه های شاخص معرف منطقه بیان شود با استفاده از اطلاعات شبکه خرد اقلیم (محور اول)
     - اقلیم های خاص: با معرفی اقلیم های خاص و ویژگی منحصر به فرد آن می توان به جذب سرمایه گذار در شاخه های متفاوت کمک نمود که رونق اقتصادی و شکوفایی مناطق را به دنبال دارد.
     - آشکار سازی تغییر اقلیم: همکاری با نهادهای محیط زیست و منابع طبیعی در جهت کاهش اثرات تخریبی تغییر اقلیم و استفاده بهینه از شرایط جدید در جهت شکوفایی و رونق اقتصادی
     - شناخت اقلیم: معرفی ظرفیت ها و محدودیت های اقلیم های مختلف
     - اقلیم شناسی کشاورزی: ارائه بروشورهای ترویجی با همکاری اداره هواشناسی کشاورزی، توصیه به ادارات جهاد کشاورزی جهت تعیین الگوی کشت بر اساس اقلیم
     - اقلیم شناسی شهرسازی: تعیین دمای خارج و داخل در شهرهای کشور (به روز رسانی گزارش فنی سازمان برنامه و بودجه) و تهیه پیش نویس قانون تطابق الگوی شهری با شرایط اقلیمی و ارتقاء جایگاه سازمان در این زمینه
     - اقلیم شناسی برنامه ریزی های اقتصادی- اجتماعی: تهیه قانون تناسب سرمایه گذاری با شرایط اقلیمی و لزوم دریافت مجوز از سازمان هواشناسی. توجه دادن جدی تر مسئولین به قسمت مطالعات هواشناسی در گزارشات طرح های جامع
     - اقلیم شناسی فرهنگی- ورزشی: ارائه بروشورهای فرهنگی- ورزشی
     - مخاطرات اقلیمی: تهیه آگاهی نامه در خصوص مخاطرات اقلیمی جهت ارائه به مدیران حوزه پدافند غیرعامل، تهیه آگاهی نامه با طبقه بندی عادی برای عموم در خصوص مخاطرات اقلیمی
     - سازگاری با تغییر اقلیم: تهیه بروشور و ارائه آگاهی عمومی، تهیه بروشورهای هدفدار با فعالیت های مختلف اقتصادی مثل تغییر الگوی کشت در زراعت، تغییر سیاست های چرای دام در مراتع، تغییر سیاست های بازرگانی واردات و صادرات کالاها، فعالیت در جهت حفظ گونه های نادر گیاهی و جانوری در خطر انقراض به واسطه تغییر اقلیم
      

     محور سوم: ارتقاء پژوهش های کاربردی اقلیم شناسی
     گرایش ها: تمامی گرایشات ذکر شده در محور اول
     ایجاد و به روز رسانی بانک پژوهش های اقلیمی مشتمل بر بانک مراکز پژوهشی مرتبط، پایان نامه ها، مقالات، کتاب ها، فیلم، گزارش، سند، بانک پژوهنده های اقلیمی، بانک سایت های اینترنتی و وب لاگ های مرتبط، نیاز سنجی پژوهشی، تعامل با دانشگاه ها، تعیین سیاست های پژوهشی و تعیین درصد هریک از روش ها:{ حمایت از پایان نامه ها، پژوهش های مشترک با سایر ارگان ها، پژوهش های موظف، پژوهش های طرح مصوب}
     بررسی اسناد سازمان جهانی هواشناسی و گزارشات فنی و بولتن های WMO و حرکت در جهت پیشبرد اهداف سازمان جهانی هواشناسی در زمینه اقلیم.
      

    • کارگروه اقلیمشناسی
    • کارگروه های تخصصی
مجموع بازدیدها : 606,886,069
تعداد بازدید امروز : 85,693
تعداد بازدید دیروز : 85,761
تعداد بازدید این ماه : 2,619,843