سازمان هواشناسی
    • معرفی مدیریت فنی و تجهیزات هواشناسی

     مدیریت مهندسی تجهیزات هواشناسی عهدهدار به کارگیری فناوری در امر اندازهگیری پارامترهای جوی و اقلیمی و تعمیر و نگهداری از اداوات، سنجندهها و سامانههای فنی هواشناسی است. تجهیزات هواشناسی طیف گستردهای از ابزارهای اندازهگیری مکانیکی، الکتریکی و الکترونیکی از یک دماسنج جیوه‌ای به ظاهر ساده تا یک سیستم پیشرفته رادار داپلری را شامل میشود. مهمترین ویژگی در اندازه‌گیریهای هواشناسی سرعت و دقت است که در هر دو سیستم‌ دستی و خودکار بسیار حائز اهمیت است. روند رو به رشد فناوری‌ها خصوصاً در مهندسی الکترونیک سبب شده روش‌های اندازهگیری هر یک از پارامترهای جوی تنوع فراوانی پیدا کند و این لازم آورده است که مدیریت مهندسی تجهیزات هواشناسی اهمیت ویژهای به استفاده از نیروی انسانی متخصص قائل شود و ارتقاء سطح دانش فنی همکاران خود را مورد توجه ویژه قرار دهد. در سطح ادارات کل هواشناسی استانها ادارات فنی عهدهدار همه فعالیتهای مرتبط در این زمینه تحت نظارت مدیریت مهندسی تجهیزات هواشناسی هستند.

      

     ساختار تشکیلاتی

     مدیریت مهندسی و تجهیزات هواشناسی از سه اداره سامانههای پایه و استانداردهای فنی، اداره سامانههای نوین و سنجش از دور و اداره فناوری هواشناسی در حمل ونقل تشکیل شده است.

      

     ارتباط ستاد با استان‌ها

     کلیه فعالیتهای مدیریت مهندسی تجهیزات هواشناسی در سطح کشور توسط نیروهای فنی شاغل در ادارات کل هواشناسی استان‌ها و با پشتیبانی نیروهای ستاد و راهنمایی‌ و هماهنگی‌ بین ستاد و استانها انجام می‌پذیرد. بدون وجود نیروهای متخصص، مجرب و متعهد در استان‌ها، این مدیریت قادر به پیشبرد وظایف خود نمی‌باشد. زیرا بخش اعظم امور اجرایی در سطح کشور توسط مهندسین فنی استان‌ها در حال اجرا است. از اینرو ارتباط هماهنگی بین مدیریت مهندسی تجهیزات با مهندسین فنی استان‌ها در جریان است است و هرگونه اختلال در این ارتباط باعث هدر رفت منابع انسانی، مالی و از دست دادن صحت اندازهگیری‌ها میشود.

     اهم برنامه‌های مدیریت مهندسی و تجهیزات در هماهنگی بین کلیه نیروهای فنی در کشور بشرح ذیل است :

     ·        کمک در تامین قطعات یدک و کالیبراسیون ادوات

     ·        همکاری و مساعدت در تهیه دستورالعملهای فنی و اجرایی

     ·        توانمند‌سازی پرسنل فنی استان‌ها با برگزاری دوره‌های آموزشی و کارگاه‌های عملی دورهای

     ·        همکاری در تنظیم درخواست خریدهای داخلی و خارجی براساس استانداردهای فنی

     ·        اعزام نیرو از ستاد به استان جهت مساعدت در تعمیر و نگهداری

      

    • مدیریت فنی و تجهیزات هواشناسی
مجموع بازدیدها : 610,663,528
تعداد بازدید امروز : 7,168
تعداد بازدید دیروز : 87,678
تعداد بازدید این ماه : 174,395