سازمان هواشناسی

    • دفاتر سازمانهای بین المللی

     تلفن

     نشانی 

     نام سازمان

     ۸۸۷۳۲۸۱۲-۸۸۷۴۶۶۴۸-۸۸۷۴۶۶۳۷

     خیابان قائم مقام فراهانی شماره ۱۵۸

     برنامه عمران سازمان ملل متحد

     ۲۲۲۹۱۳۰۵-۲۲۸۳۱۷۳۴

     کامرانیه کوچه گلبو شماره۱

     سازمان همکاریهای اقتصادی اکو

     ۸۸۲۰۱۸۰۵-۸۸۰۴۸۷۹۶

     خیابان ملاصدرا خیابان شیراز شمالی خیابان امداد شرقی شماره۳

     سازمان بین المللی مهاجرت 

     ۶۶۱۲۲۷۳۸-۶۶۱۲۲۷۰۱

     بلوار کشاورز وزارت کشاورزی طبقه ۱۷ اتاق ۱۷۰۱

     سازمان خواربار و کشاورزی سازمان ملل متحد فائو

     ۱۱-۸۰۵۷۲۰۱

     میدان شیراز خیابان شیراز شمالی خیابان امداد شرقی شماره ۵

     کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان

     ۸۸۷۷۹۷۰۰-۸۸۷۸۶۸۲۳

     آفریقا کوچه کیان شماره ۸

     صندوق جمعیت سازمان ملل متحد

      ۶۶۷۰۰۰۷۱-۸۸۷۸۵۰۳۲

     میدان ونک خیابان ملاصدرا خیابان پردیس شماره ۴۵

     برنامه بین المللی کنترل مواد مخدر سازمان ملل متحد

     ۶۶۷۰۰۰۷۱-۶۶۷۰۰۳۶۱

     خیابان حافظ وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی طبقه چهارم 

     سازمان بهداشت جهانی 

     ۶-۶۷۲۸۲۴۳۳

     انقلاب شماره ۱۰۷۶طبقه سوم 

     سازمان تربیتی ، علمی و فرهنگی ملل متحد

     ۶-۶۷۲۸۲۴۳۳

     خیابان وحید دستجردی خیابان ناجی خیابان فروزان شرقی شماره ۳۰

     صندوق کودکان سازمان ملل متحد 

      ۲۲۴۱۸۸۶۲-۲۲۴۱۸۸۶۱

     زعفرانیه نبش خیابان مقدس اردبیلی خیابان پسیان شماره ۵

     اتحادیه مجالس کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی

     ۸۸۷۴۶۶۴۸-۸۸۷۴۴۴۳۷

     خیابان قائم مقام فراهانی شماره ۱۸۵

     مرکز اطلاعات سازمان ملل متحد

     ۸۸۷۲۹۲۵۳

      

     سازمان توسعه صنعتی ملل متحد 

     ۸۸۵۹۰۷۴۴-۸۸۰۹۷۷۸۹

     شهرک غرب خیابان ایران زمین کوچه دوم گذر خرداد شماره ۴۱

     برنامه جهانی غذا 

     ۸۸۷۴۶۶۴۸-۸۸۷۴۶۶۳۷

     خیابان قائم مقام فراهانی شماره ۱۸۵

     دفتر هیئت ویژه سازمان ملل متحد در امور افغانستانمجموع بازدیدها : 606,773,265
تعداد بازدید امروز : 58,650
تعداد بازدید دیروز : 89,169
تعداد بازدید این ماه : 2,507,039