سازمان هواشناسی
    • شرح وظایف

           1.       تهیه و تدوین برنامه‌های کوتاه‌مدت و بلند‌مدت سازمان با همکاری تمامی واحدهای ستادی و استانی

     2.       تهیه و تنظیم موافقتنامه‌های هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و درآمدی سازمان با همکاری واحدهای ستادی و نظارت بر بودجه ادارات کل هواشناسی استان‌ها

     3.       پیگیری امور مربوط به اخذ تخصیص اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای

     4.       پیگیری به منظور اجرای برنامه‌های تحول در ستاد و استان‌ها

     5.       پیگیری و انجام کلیه امور مرتبط با اصلاح ساختار، تشکیلات تفصیلی و شرح وظایف واحدها با رعایت ضوابط

     6.       ساختار سازمانی ابلاغی از سوی مراجع ذیربط و اصلاح مستمر فرآیندها و روش‌های انجام کار

     7.       استقرار نظام پیشنهادها و حل مسائل سازمان به کمک پیشنهادهای مطلوب دریافت شده

     8.       مشارکت در کارگروه ها و کمیسیون‌های فنی و تخصصی داخل و خارج سازمان

     9.       تهیه و تدوین گزارش عملکرد برنامه، بودجه و تحول اداری جهت ارائه به مسئولین مربوطه

    • مدیریت طرح و برنامه و تحول اداری
مجموع بازدیدها : 610,578,817
تعداد بازدید امروز : 10,135
تعداد بازدید دیروز : 79,549
تعداد بازدید این ماه : 89,684