سازمان هواشناسی
    • معرفی
     مدیریت شبکه پایش هواشناسی به طور کلی وظیفه سیاست گذاری، هماهنگی، نظارت و ارزیابی امور مرتبط با شبکه دیدبانی کلیه ایستگاه های ای هواشناسی کشور را بعهده دارد. این مدیریت مشتمل بر دو معاونت و چهار اداره به شرح ذیل میباشد :
     ·          اداره امور شبکه ایستگاههای همدیدی
     ·          ادارهامور شبکه ایستگاههای کشاورزی، اقلیم شناسی و باران
     ·          اداره امور شبکه ایستگاههای کاربری ویژه
     ·          اداره نظارت و استاندارد سازی  شبکه ایستگاهها
    • مدیریت شبکه پایش هواشناسی
مجموع بازدیدها : 610,856,895
تعداد بازدید امروز : 36,211
تعداد بازدید دیروز : 81,178
تعداد بازدید این ماه : 367,762