سازمان هواشناسی
    • شرح وظایف گروه راهبری هواشناسی دریایی

     1-    هدایت و نظارت بر طرح های مطالعاتی اثرات متقابل جو و اقیانوس

     2-    برنامه ریزی و نظارت بر توسعه و ارتقاء شبکه دیدبانی هواشناسی دریایی کشور
     3-    هدایت و کارشناسی بر توسعه و ارتقاء شبکه بویه ها و ایستگاه های ساحلی کشور
     4-    سیاستگذاری و نظارت بر توسعه برنامه شبکه کشتی های داوطلب دیدبانی ([1]VOS)
     5-     برنامه ریزی و نظارت بر توسعه برنامه اداره هواشناسی بندری(PMO[2])
     6-    هدایت و نظارت بر سنجنده های مورد استفاده در ایستگاه های دیدبانی
     7-    تهیه و بروز رسانی آخرین مصوبات و استانداردهای WMO در خصوص شبکه دیدبانی دریایی
     8-    هدایت و نظارت بر طرح های مطالعاتی در مورد اثر متقابل تغییر اقلیم جهانی و دریاهای کشور
     9-    سیاست‌گذاری و کارشناسی بر ادوات مورد نیاز هواشناسی دریایی و اقیانوس شناسی فیزیکی
     10-هدایت و نظارت بر فناوری اطلاعات دریایی و [3]GIS
      


     [1]Voluntary Observing Ship
     [2]Port Meteorological Office
     [3]Geographical Information System
مجموع بازدیدها : 440,115,706
تعداد بازدید امروز : 255,200
تعداد بازدید دیروز : 414,673
تعداد بازدید این ماه : 11,073,262