سازمان هواشناسی
    • برنامه خدمات عمومی هواشناسی
     خدمات عمومی هواشناسی (PWS) یکی از گروه های برنامه های آزاد(OPAGs) کمیسیون سیستم های پایه (CBS) می باشد. این برنامه در سال 1994 میلادی، درراستای یاری مراکز ملی هواشناسی-آبشناسی کشورهای عضو سازمان جهانی هواشناسی توسط سازمان تأسیس گردید.
     تقویت توانایی های اعضا برای ارائه پیش بینی در زمینه های آب و هوا، اقلیم و آب به شهروندان در جهت کمک به انجام بهتر فعالیت های روزمره آنان، ارائه هشدار و اطلاعات در ارتباط با وضعیت های حاد آب وهوایی و اقلیمی به مسئولین دولتی و کمک به آنان برای حفاظت از جان ومال و معیشت شهروندان، آموزش و ایجاد درک بهتر درعموم مردم در زمینه وضعیت های مخاطره آمیز آب و هوایی و اقلیمی و توانایی های سازمان های ملی هواشناسی و استفاده بهینه از خدمات این مراکز، از اهداف اصلی این برنامه هستند.
    • برنامه های علمی و فنی
    • ادارات تابعه برنامه های علمی و فنی
مجموع بازدیدها : 606,182,205
تعداد بازدید امروز : 14,602
تعداد بازدید دیروز : 93,425
تعداد بازدید این ماه : 1,915,979