سازمان هواشناسی
    • برنامه فضایی سازمان جهانی هواشناسی
     برنامه فضایی سازمان جهانی هواشناسی هماهنگ کننده اقدامات وموضوعات مطرح زیست محیطی ماهواره ای دربین تمامی برنامه های سازمان بوده و در زمینه توان بالقوه تکنیک های سنجش از دور در هواشناسی، آبشناسی ودیگررشته های مرتبط رهنمودهایی را ارائه می نماید.
     توسعه سیستم دیدبانی یکپارچه جهانی فضا پایه ((Integrated space-base observing system و ترویج به کارگیری داده های ماهواره ای در مقوله های آب وهوا، آب، اقلیم و کابردهای مربوطه، اهداف اصلی برنامه فضایی سازمان جهانی هواشناسی هستند.
    • برنامه های علمی و فنی
    • ادارات تابعه برنامه های علمی و فنی
مجموع بازدیدها : 451,933,953
تعداد بازدید امروز : 248,078
تعداد بازدید دیروز : 432,113
تعداد بازدید این ماه : 10,344,639