سازمان هواشناسی
    • معرفی

     الف) دوره های آموزشی کوتاه مدت
     - برگزاری دوره های:
     - بدو استخدام برای کارمندان تازه استخدام شده پس از اعلام اسامی ازسوی  هسته گزینش
     - دوره های پودمانی شغلی - تخصصی
     - آموزش های پودمانی عمومی
     - دوره های RTC
     - برگزاری دوره های آموزشی برای کاربران خارج ازسازمان
     - برگزاری دوره های کارآموزی
     - شامل:
     - تأمین هزینه های پشتیبانی
     - اجرای دقیق برنامه نیاز سنجی آموزشی برای دستگاه (سازمان) ، شغل و افراد شاغل
     - تهیه و تدوین دوره های پودمانی بر اساس نیاز سنجی به عمل آمده از دستگاه (سازمان) ، شغل و افراد شاغل
     - تدوین عناوین واحد های درسی و سر فصل های آموزشی مورد نیاز سیاست های راهبردی سازمان هواشناسی 
     - ایجاد و به کارگیری کادر علمی متخصص جهت تغییر واحد های درسی و سر فصل های دروس و کادر پشتیبانی
     - همکاری مدیران استانی و ستادی برای معرفی افراد واجدشرایط شرکت در دوره ها با توجه به وظایف واگذار شده
     - حرکت به سوی آموزش الکترونیکی(E.Learning) با محتوای الکترونیکی دوره ها و فراهم نمودن بسترهای لازم برای عملیاتی نمودن آن 
     - ارتباط با مراکز  RTC  سازمان هواشناسی جهانی و تبادل استاد و دانشجو با یکدیگر
     ب) دوره های آموزشی بلند مدت
     - آموزش های مراکز علمی - کاربردی
      

    • مدیریت آموزش هواشناسی و علوم جو
    • ادارات تابعه مدیریت آموزش هواشناسی و علوم جو
مجموع بازدیدها : 610,662,825
تعداد بازدید امروز : 6,465
تعداد بازدید دیروز : 87,678
تعداد بازدید این ماه : 173,692