سازمان هواشناسی
    • اعضاء کمیسیون هواشناسی کشاورزی

     ساختار و اعضای داخلی گروه
      
     رئیس : آقای حقیقت
     دبیر : آقای حیدری بنی
     اعضا:
     • آقای صالحی
     • خانم احمدی نمین
     • خانم بهاری
     • آقای مصطفوی دارانی
     • آقای عارفی
     • خانم حمیده دلایی
     • خانم لوردس سلیم آبادی
     ساختار و اعضای داخلی گروه
      
     رئیس : آقای حقیقت
     دبیر : آقای حیدری بنی
     اعضا:
     • آقای صالحی
     • خانم احمدی نمین
     • خانم بهاری
     • آقای مصطفوی دارانی
     • آقای عارفی
     • خانم حمیده دلایی
     • خانم لوردس سلیم آبادی

     رئیس : آقای مصطفوی دارانی
      
     اعضا:
     • آقای مسعود حقیقت
     • خانم ساناز بهاری درخشان
     • خانم کرکه آبادی
     • خانم مهناز احمدی نمین
     • آقای کیانوش عارفی
     • آقای یزدان پناه
     • آقای غلامرضا صفایی
     • آقای حیدری بنی (چهار محال و بختیاری ) 
     • آقای دکتر صالحی (اصفهان)
     • آقای اسکویی (گیلان)
     • خانم اوحدی (اصفهان)
    • کمیسیون هواشناسی کشاورزی
    • کارگروه های تخصصی
مجموع بازدیدها : 610,722,888
تعداد بازدید امروز : 66,528
تعداد بازدید دیروز : 87,678
تعداد بازدید این ماه : 233,755