سازمان هواشناسی
    • شرح وظایف کمیسیون هواشناسی کشاورزی
     شرح وظایف:
     · بکارگیری هواشناسی در الگوی کشت کشاورزی، جنگل و کاربری اراضی از دیدگاه کشاورزی، مدیریت دام و همچنین توجه به توسعه کشاورزی و هواشناسی از دیدگاه علمی و عملی؛
     · توسعه خدمات هواشناسی کشاورزی اعضاء بوسیله انتقال دانش و متدلوژی و ارائه پیشنهادهای سودمند به ویژه در زمینه های:
     • بیشترین استفاده کاربردی از دانش مرتبط با هوا و اقلیم شناسی برای اهداف کشاورزی مانند حفاظت از منابع طبیعی، کاهش هزینه های تولید، بالابردن کیفیت تولیدات کشاورزی و انتخاب گونه های از گیاهان و نژادهایی از حیوانات که قادر به سازگاری با تغییرات و شرایط اقلیمی باشند؛
     • مقابله با اثرات نامطلوب هوا و اقلیم بر کشاورزی و دامپروری شامل آب و هوا و رابطه آن با آفات و بیماریها؛
     • حفاظت و مراقبت از تولیدات کشاورزی به هنگام ذخیره و یا حمل و نقل آنها در مقابل خطرات و صدمات ناشی از اثرات مستقیم و غیر مستقیم آب و هوا و اقلیم؛
     • استفاده از پیش بینی ها و هشدارهای هواشناسی و هواشناسی کشاورزی درکشاورزی؛
     • مطالعه تعامل میان آلودگی هوا، گیاهان و خاک؛
     • ارائه دستورالعمل ها و روش های لازم درجهت خدمات هواشناسی کشاورزی برای کشاورزان ، دامپروران و مرتع داران؛
     • فرموله و کمی کردن داده های خام مورد لزوم دراهداف وابسته به کشاورزی؛
     • معرفی روشهای موثر جهت ترویج و توسعه اطلاعات هواشناسی کشاورزی، ارائه پیشنهادها و اعلام هشدارها در زمینه کشاورزی از طریق رسانه های جمعی؛
     • تحقیق در ارتباط با جنبه های هواشناسی در بیابان زایی؛
     • تحقیق در صنعت ماهی گیری (تنها جنبه غذایی آن مورد نظر می باشد)؛
    • کمیسیون هواشناسی کشاورزی
    • کارگروه های تخصصی
مجموع بازدیدها : 610,722,674
تعداد بازدید امروز : 66,314
تعداد بازدید دیروز : 87,678
تعداد بازدید این ماه : 233,541