سازمان هواشناسی
    • اهداف کمیسیون فنی مشترک هواشناسی دریایی و اقیانوس شناسی JCOMM

      

     JCOMM، کمیسیون فنی مشترک WMO-IOC در اقیانوس شناسی و هواشناسی دریایی است که با مشارکت سازمان هواشناسی جهانیWMO  با کمیسیون اقیانوس شناسی بین الدول یونسکو یعنی IOC رسماً در سال 1999، هم زمان با تأسیس کمیسیون فنی شروع شد. اولین نشست آن در سال 2001 در AKUREYRI ایسلند به دنبال تأیید رسمی سازمان هواشناسی جهانیWMO در سیزدهمین کنگره خود در می 1999 و کمیسیون اقیانوس شناسی بین الدولIOC  در بیستمین مجمع خود در جولای 1999 تشکیل گردید.
     قبل از 1999 دیدبانی های هواشناسی دریایی و اقیانوس شناسی فیزیکی، مدیریت داده ها و برنامه های تأمین سرویس به طور بین المللی از طریق کمیسیون هواشناسی دریاییWMO ، یعنیCMM  از یک طرف، و از طرف دیگر، کمیته مشترک WMO-IOC در یک سیستم یکپارچه خدمات دهی اقیانوسی جهانی IGOSS هماهنگ می شد.


     چشم انداز JCOMM


     چشم انداز JCOMM ایجاد سازمانی است که هماهنگی، تنظیم، تسهیل و ادغام دیدبانی دریایی، سیستم مدیریت داده و سرویس هایی که از جدید ترین تکنولوژی و قابلیت ها استفاده می کنند را عهده دار باشد. پاسخگوی نیازهای همه کاربران داده های دریایی و محصولات آن باشد. و شامل یک برنامه امدادی جهت ارتقاء ظرفیت ملی تمام کشور های دریایی باشد. اهداف JCOMM جهت بیشترین بهره مندی برای اعضاء و کشور های عضو در پروژه ها، برنامه ها و فعالیت هایی باشد که به عهده می گیرند.


     اهداف JCOMM


     •         توسعه شبکه های دیدبانی تحت راهنمایی های سیستم دیدبانی اقیانوسی جهانی (GOOS)، سیستم دیدبانی اقلیم جهانی  (GCOS)، دیدبانی آب و هوای جهانی WWW) ) و برنامه های عملیاتی دیگر و همکاری با این اعضا و تعهد پایش در زمینه  تمام اجزای یک برنامه عملیاتی در اقیانوس های جهان؛
     •         پیاده سازی سیستم های مدیریت یکپارچه و پیوسته داده، با همکاری کمیسیون سیستم های پایه (CBS)، کمیته تبادل اطلاعات و داده های بین المللی (IODE)، انجمن بین المللی وحدت علم (ICSU) و دیگر اجزای مدیریتی مناسب داده جهت انطباق نیازهای عملیاتی زمان واقعی با سیستم های عملیاتی موجود و سیستم های دیدبانی جهانی؛
     •         انتقال محصولات و خدمات های مورد نیاز توسط برنامه های علمی و عملیاتی بین المللی، اعضای WMO و کشورهای عضو  .IOCیک نتیجه مهم این کار، هماهنگی در ایمن سازی خدمات های هواشناسی دریایی و اقیانوس شناسی متحد می باشد، مانند بخشی جدایی ناپذیز از بحران دریایی جهانی و سیستم امنیتی کنوانسیون بین المللی برای امنیت زندگی دریایی (SOLAS)؛
     •         تأمین ظرفیت سازی از طریق تعلیم، آموزش، انتقال تکنولوژی و حمایت های کاربردی از کشورهای عضو؛
     •         تأسیس و ارتقاء مشارکت ها، ارتباط و همکاری با دیگر برنامه های جهانی و نمایندگان بین المللی داخلی و خارجی سازمان ملل.
      

    • کمیسون هواشناسی دریایی و اقیانوس شناسی
    • کارگروه های تخصصی
مجموع بازدیدها : 610,444,570
تعداد بازدید امروز : 43,975
تعداد بازدید دیروز : 95,837
تعداد بازدید این ماه : 2,900,684