سازمان هواشناسی
    • سئوالات متداول پیش بینی هواشناسی آبشناسی

     1 -  پیش بینی های بارش شما چقدر صحت دارند؟

     با توجه به سوابق پیش بینی های بارش در گذشته و رخداد آنها در زمان پیش بینی شده. پیش بینی بارش از نظر شدت و وسعت دارای دقت قابل قبول می باشد
      
     2- وقوع سیل را چگونه پیش بینی می کنید؟
     ابتدا با پیش بینی شدت، مدت و وسعت بارش با استفاده از مدل های شبیه سازی جوو سایر اطلاعاتی که از دیده بانی، نقشه ها، نمودارها بدست می آید و سپس با در نظر گرفتن سایر عوامل موثر در وقوع سیل از جمله توپوگرافی منطقه ، وضعیت فیزیکی خاک، نوع پوشش زمین، فصل و سایر عوامل موثر، این پدیده پیش بینی می گردد.
      
     3 - آیا وقوع سیل های اخیر در غرب کشور در ابتدای سال 98 ناشی از باروری ابرها بوده است؟
     هیچ گونه ارتباطی بین عملیات بارور سازی ابرها و وقوع سیل در بارش های اخیر وجود ندارد.
      
     4- آیا شما در مورد پیش بینی دبی رودخانه ها محصولی دارید؟
     این نوع مدل های پیش بینی توسط پژوهشکده هواشناسی توسعه پیدا کرده است که در این زمینه می توانید اطلاعات لازم را از این پژوهشکده به آدرس http://www.asmerc.ac.ir دریافت کنید.
    • منشور وزیر راه و شهرسازی
     منشور وزیر راه و شهرسازی
    • انتشارات سازمان هواشناسی
مجموع بازدیدها : 610,575,654
تعداد بازدید امروز : 6,972
تعداد بازدید دیروز : 79,549
تعداد بازدید این ماه : 86,521