سازمان هواشناسی
    • جزئیات خدمت پیش بینی هواشناسی دریایی و اقیانوس شناسی
     جزئیات خدمات هواشناسی دریایی توسط مرکز علوم جوی و اقیانوسی
     پیش بینی دریایی: پیش بینی های مرکز علوم جوی و اقیانوسی توسط مدل MIKE21   برای سه منطقه امیرآباد، کیاشهر و نوشهر در شمال کشور ارائه می شود و برای مناطق جنوبی کشور شامل بوشهر، دیر، کیش، قشم، جاسک، ابوموسی، چابهار، عسلویه، خارک، سلمان، پارس جنوبی ارائه می شود. برخی از نمونه های انجام شده به قرار زیر است.
      
      
      
      
      
      
       
     تصاویر ماهواره ای دمای سطح آب خلیج فارس، دریای عمان و دریای خزر:
      
      
      
      
     نمونه پیش بینی بولتن دریایی :
     §         ZCZC
     FZIR31 OIII 112200
     MARINE WEATHER BULLETIN FOR PERSIAN GULF AND OMAN SEA
     ISSUED BY IRAN AT 2300 UTC 11/11/2018
     WARNING: NIL
     SYNOPTIC SURFACE WEATHER CHART AT 1800 UTC 11/11/2018
     TROUGH OF LOW PRESSURE OVER PERSIAN GULF AND OMAN SEA
     FORECAST FOR 14 HOURS FROM 12/0400 UTC TO 12/1800 UTC
     1- KHARK AREA
     WEATHER: P.CLOUDY OCC CLOUDY WITH RISK OF T.SHOWERS/D.HAZE/M.MIST
     WIND: NWLY 12-20KTS MAX 22KTS
     SEA : 2-3FT
     VIS : 07-03KMS OCC 02KMS
     OUTLOOK: LITTLE CHANGE
     2- ABUMOSA AREA
     WEATHER: P.CLOUDY OCC CLOUDY WITH RISK OF T.SHOWERS/D.HAZE/M.MIST
     WIND: NWLY 12-22KTS MAX 24KTS
     SEA : 2-4FT
     VIS : 07-03KMS OCC 02KMS
     OUTLOOK: LITTLE CHANGE
     3- HORMUZ STRAIT AREA
     WEATHER: P.CLOUDY OCC CLOUDY WITH HAZE/M.MIST
     WIND: SWLY 10-22KTS MAX 24KTS
     SEA : 2-3FT
     VIS : 06-03KMS OCC 02KMS
     OUTLOOK: LITTLE CHANGE
     4- CHABAHAR AREA
     WEATHER: FAIR OCC P.CLOUDY WITH HAZE/M.MIST
     WIND: WLY TO NWLY 12-24KTS MAX 26KTS
     SEA : 3-5FT OCC 6FT
     VIS : 07-04KMS
     OUTLOOK: LITTLE CHANGE
     NNNN
      
      
      
      
      
      
     شکل: طوفان آشوبا در 9 ژوئن (جهت باد)
      
     پیش بینی باد ده متری و ارتفاع موج خلیج فارس با مدل سوان برای ساعت 09
     هر شش ساعت یکبار تا 99 ساعت آینده
      

      
      

      
      
      
      
     پیش بینی باد ده متری و ارتفاع موج دریای خزر با مدل سوان برای ساعت 09
     هر شش ساعت یکبار تا 99 ساعت آینده
      
      

      
      
      
      
     پیش بینی هواشناسی دریایی
     در مرکز پیش بینی سازمان هواشناسی به طور روزانه پایش وضعیت خلیج فارس، دریای عمان و دریای خزر با استفاده از خروجی مدلهای هواشناسی، نقشه های واقعی در سطح زمین و سطوح میانی جو و دیگر پارامترهای هواشناسی انجام می گیرد. در این فرآیند، وضعیت جوی، ارتفاع موج، سمت و سرعت باد و پیش بینی دید افقی، مورد توجه قرار می گیرد. این پیش بینی ها روزانه چهار مرتبه (هر شش ساعت یکبار) برای مناطق خارک، ابوموسی، تنگه هرمز و دریای عمان صادر می گردد. همچنین روزانه دو مرتبه برای سکوهای نفتی واقع در مناطق عسلویه، بوشهر، پارس جنوبی و سکوی نفتی فروزان پیش بینی وضع هوا، سمت و سرعت باد، رطوبت نسبی و ارتفاع موج صادر می گردد. لازم به ذکر است در شرایط بحرانی که وزش باد شدید همراه با ارتفاع موج بالا و بارشهای شدید همراه با طوفانهای تندری در دریای خزر، دریای عمان و خلیج فارس پیش بینی می شود، جهت حفظ ایمنی کلیه هشدارهای لازم در قالب اطلاعیه، اخطاریه و بولتن های دریایی از ، شناورهای آبی که در این مناطق تردد دارند این مرکز برای کلیه نهادها و ارگانهای مرتبط و عموم مردم صادر می گردد.
      
      
      شکل 1: سمت و سرعت باد در ارتفاع10 متری بر اساس خروجی  مدل بر روی خلیج فارس و دریای عمان
      
       
      شکل 2: تصویر ماهواره ای از گردو خاک شکل گرفته بر روی عربستان و عراق و انتقال آن بر روی خلیج فارس
      
      
      
     شکل 3: پیش بینی ارتفاع موج بر اساس خروجی مدل در خلیج فارس

      

      
     شکل 4: پیش بینی بارش بر روی خلیج فارس، دریای عمان و دریای خزر با استفاده از خروجی مدل
      
      
      شکل 5: پیش بینی سمت و سرعت باد در ارتفاع 10 متری  بر روی دریای خزر با استفاده از خروجی مدل
      
      شکل 6: پیش بینی ارتفاع موج بر روی دریای خزر با استفاده از خروجی مدل
      
     امروزه کشتیهای بزرگ و کوچک زیادی در بندرگاهها متوقف و یا در اقیانوس ها و دریاها مشغول حمل بار و مسافر و امور نظامی می باشند. همچنین کشتی ها و قایق های ماهیگیری زیادی در دریاهای دور و نزدیک کشور مشغول فعالیت می باشند. وقوع طوفانهای دریایی و دیگر شرایط نامساعد جوی، خطر دائمی برای کشتیها، مسافرین و کل مجموعه آنها محسوب می گردد. اطلاعات جوی به موقع و صدور پیش بینی های لازم مهمترین عامل برای کاهش خسارات مالی و جانی بویژه در مورد ماهیگیران و قایق های تفریحی و امور کشتیرانی می باشد. اطلاعات مربوط به جزر و مد در پهلو گرفتن کشتی ها و همچنین در ساخت اسکله و سازه های دریایی بسیار مهم است. صدور اطلاعات مناسب هواشناسی دریایی به منظور تامین سلامت کشتیرانی
     تهیه و صدور پیش بینی برای ارگان ها و سایر کاربران دریایی در مورد مناطق دریای خزر، خلیج فارس و دریای عمان (طرح ناوتکس) همراه با اعلام هشدارهای مربوطه، پیش بینی های دریایی موردی و نیز اعلام خطر طوفان
     جمع آوری و رسیدگی کامل به اطلاعات ثبت شده و ایجاد بانک اطلاعات در اختیار قرار دادن اطلاعات مورد نیاز نیروی دریایی جمهوری اسلامی ایران در رابطه با شناورها و زیر دریایی ها اعلام خطر وضعیت جوی بر روی منطقه دریای خزر و خلیج فارس در حالت بحران حمله های هوایی و دریایی دشمن بادهای نسبتاً شدید همراه با طوفان و موجهای بلند، کمی دید در هنگام مه و بارندگی های شدید مجموعه خطراتی را تشکیل می دهند که می توانند باعث مختل کردن کشتیرانی و به خطر انداختن جان مسافران و بارکشتی ها بشوند. به ویژه بندرگاه ها و تاسیسات ساحلی آماده و مستعد وارد آمدن خسارت از طرف موج های طوفانی و یا پیشروی آب دریا می باشند. البته قایق ها و لنج های ماهیگیری و تفریحی که در کناره های آب های ساحلی تردد می کنند از این امر مستثنی نیستند. تحقیقات نشان داده است که عملکرد سازمان هواشناسی در این زمینه بسیار پرمعنی و از اهمیت به سزایی برخوردار است. استفاده هر روزه از وضعیت هوا، پیش بینی های دریایی امواج ، یخ زدگی، دمای سطح آب و سمت و سرعت باد می تواند به آنها کمک قابل توجهی نماید و این به شرطی است که ارتباط دائم بین آنها و هواشناسی برقرار باشد.
     1-    تهیه، ترسیم و تحلیل نقشه های همدیدی واقعی و پایش بهنگام گزارشهای دیدبانی ایستگاههای هواشناسی.
     2-    پردازش داده های دورسنجی، تحلیل تصاویر ماهواره ها و رادارهای هواشناسی.
     3-    بهره گیری و استنتاج از اوضاع جوی موجود و مقایسه با اوضاع جوی گذشته.
     4-    آماده سازی، تهیه و صدور پیش بینی های دریایی براساس مطالعه و تحلیل نقشه های پیش یابی و خروجی جفت مدلهای جوی-دریایی.
     5-    پایش پدیده های مخرب جوی و پیش بینی مسیر حرکت آنها جهت اتخاذ تدبیر لازم برای صدور هشدارهای دریایی در مناطق آبی شمال و جنوب کشور.
     6-    انجام مطالعه و بررسی های پیش بینی و صدور هشدارها درخصوص پدیده های جوی-دریایی آبهای خلیج فارس، دریای عمان، دریای خزر مطابق طرح ناوتکس.
     7-    هدایت و راهبری فعالیت ها برای مطالعه، بررسی و تحلیل تصاویر ترکیبی طول موج های مختلف به منظور تشخیص پدیده های جوی نظیر توفان ها، گردبادها، امواج بزرگ و ...
     8-    تامین نیازهای پیش بینی اوضاع جوی برای کاربران در سطح کشور.
     9-    مطالعه مستمر رویه ها و فناوری های جدید در حوزه هواشناسی دریایی به منظور ارتقاء دقت  پیش بینی ها.
     10- ارائه طرح ها، برنامه ها، دستورالعمل ها و پروژه های تخصصی برای ارتقاء کیفی خدمات پیش بینی هواشناسی دریایی.
     11- همکاری و مشارکت در تهیه قراردادها و توافقنامه ها با اشتراک واحدهای مربوطه و نظارت بر حسن اجرای آنها مطابق مقررات سازمان جهانی هواشناسی.
     12-   برگزاری دوره های بازآموزی حین کار و بکارگیری مقررات جدید هواشناسی دریایی جهت ارتقاء وظایف محوله.
     13-   شرکت در گردهمایی و همایش های تخصصی با نظر مسئولین و ارائه گزارشهای تخصصی لازم. 
    • منشور وزیر راه و شهرسازی
     منشور وزیر راه و شهرسازی
    • انتشارات سازمان هواشناسی
مجموع بازدیدها : 440,321,728
تعداد بازدید امروز : 20,563
تعداد بازدید دیروز : 440,659
تعداد بازدید این ماه : 11,279,284