سازمان هواشناسی
    • سوالات متداول پیش بینی هواشناسی هوانوردی

     1-  در شرایط بد آب و هوا آیا شما دستور به تاخیر یا کنسلی پرواز می دهید؟

     سازمان هواشناسی فقطمسئول پایش و اعلام وضعیت جوی و صدور پیش بینی می باشد. تاخیر یا لغو پرواز بر اساس دستور العملهای خاص بر عهده مسئولین هوانوردی می باشد.
      
     2- در قسمت هواشناسی هوانوردی بیشتر اطلاعات بصورت عدد و عبارت های نامفهوم است نمی شوداین اطلاعات به زبان قابل فهم ارائه شود؟
     محصولات هوانوردی مخصوص کاربران خاص هوانوردی است واین زبان بر اساس مقررات جهانی تعریف شده می باشد. پیش بینی های کاربردی برای عموم درقسمت "بولتن های پیش بینی" قابل دسترس است.
      
     3- آیا محصولات هوانوردی به صورت شبکه نیز ارائه می شود؟
     درحال حاضر صرفا بصورت متنی و تصویری تولید می شود.
      
     4- آیا اطلاعات هوانوردی سایر کشورها نیز در سایت هست؟
     نقشه های SIGWX و همچنین نقشه باد و دما سطوح استاندارد برای اروپا و آسیا در قسمت FLIGHT FOLDER در دسترس می باشد. برای سایر محصولات طبق الزام بین المللی سازمان هواشناسی تنها مسئولیت تهیه این محصولات را برای FIR ( منطقه اطلاعات پرواز) ایران را دارد.
      
    • منشور وزیر راه و شهرسازی
     منشور وزیر راه و شهرسازی
    • انتشارات سازمان هواشناسی
مجموع بازدیدها : 611,509,020
تعداد بازدید امروز : 77,412
تعداد بازدید دیروز : 122,107
تعداد بازدید این ماه : 1,019,887