سازمان هواشناسی
    • جزئیات خدمت پیش بینی هواشناسی هوانوردی

     سازمان هواشناسی کشور عضو رسمی سازمان هواپیمایی جهانی ایکائو طبق مقررات موظف به ارائه خدمات و محصولات پیش بینی به کلیه کاربرانی که درگیر عملیات هوانوردی بطور مستقیم و غیر مستقیم هستند می باشد. بخشی از محصولات هواشناسی با کاربرد در هوانوردی بصورت متنی و تصویری به شرح زیر می باشد.

     TAFOR
     در این بخش پیش بینی وضعیت هوای فرودگاه های کشور، با برنامه منظم پروازی در طول هفته، با اعتبار دوره 30 ساعته و یا بنا به درخواست واحدهای مشغول در هوانوردی پیش بینی های 15 ساعته برای سایر فرودگاه ها تهیه شده و یک تا چند ساعت قبل از شروع مدت اعتبار صادر می گردد. این پیش بینی های هر 3 تا 6 ساعت، بسته به نوع فرودگاه، به روز رسانی می شود.
     SIGMET
     این محصول یک نوع هشدار وقوع یا انتظار وقوع پدیده های قابل ملاحظه هواشناسی و توسعه آنها از نظر زمانی و مکانی در طول مسیر پروازی که ممکن است ایمنی عملیات پرواز را تحت تاثیر قرار دهد صادر می گردد به زبان ساده، مختصر و دقیق می باشد. سطح این هشدار از هشدار AIRMET بالاتر است.
     AIRMET
     هشدار وقوع یا انتظار وقوع پدیده های قابل ملاحظه هواشناسی و توسعه آنها از نظر زمانی و مکانی برای پروازهای زیر 25000   پا که در پیش بین های منطقه ای ، "AREA FORECAST " گنجانده نشده است به زبان ساده، مختصر و دقیق صادر می گردد. شایان ذکر است که سطح هشداراین پیام از هشدار SIGMET پایین تر است.
     WARNING
     هشدارشرایط هواشناسی است که می تواند هواپیماهای بر روی زمین از جمله فرودگاه های پارک شده و همچنین تجهیزات و خدمات فرودگاهی را تحت تاثیر قرار دهد
     METAR/SPECI
     گزارشات وضعیت هوا از ایستگاه های هواشناسی که ر یک ساعت یا نیم ساعت صادر می گردد. در صورتی وضعیت هوا در فاصله زمانی دو گزارش متوالی تغییر قابل ملاحظه نماید. این شرایط در گزارشی به عنوان  SPECIا اعلام می گردد.
     Area Forecasts
     پیش بینی 12 ساعته از یازده منطقه تقسیم شده کشور که شامل وضعیت هوا به اضافه سمت و سرعت باد و دما در لایه های مختلف جو می باشد. این پیش بینی دو بار در روز و حداقل از چند ساعت قبل از شروع مدت اعتبار صادر می گردد.
     SIGWX
     پیش بینی پدیده های قابل ملاحظه هواشناسی که ایمنی پروازها را می تواند تحت تاثیر قرار دهد برای ساعات 00، 06، 12، 18 صادر می گردد. این پیش بینی ها بصورت گرافیکی تهیه می شود و بر حسب نیاز برای دو لایه از جو شامل لایه سطح زمین تا ارتفاع 25000 پا که توسط سازمان هواشناسی کشور ایران برای منطقه پروازی ایران تهیه و صادر می گردد و دیگر لایه از ارتفاع 10000پا تا 45000 پا توسط مرکز پیش بینی جهانی، World Area Forecast Center، تهیه و صادر می شود.
     Flight Folder
     کلیه محصولات پیش بینی که مورد نیاز کاربران فعال در عملیات پرواز است در یک پوشه جداگانه جمع آوری می شود. این عمل 4 بار در روز 00، 06، 12، 18 برای منطقه پروازی ایران ، منطقه پروازی آسیا، اروپا و شمال آفریقا تهیه می شود. این پوشه شامل ، پیش بینی های فرودگاهی، نقشه گرافیکی SIGWX و سمت و سرعت باد و دما در لایه های مختلف جو می باشد.
      
     تعامل مستقیم با مسئول ارائه خدمت از طریق ایمیل : pishbini@irimo.ir
      

     ارتباط با ما :

               تلفن: 66070023-021 و 66070026 -021

      

              دورنگار: 66070067-021 و 66070076-021

      

    • منشور وزیر راه و شهرسازی
     منشور وزیر راه و شهرسازی
    • انتشارات سازمان هواشناسی
مجموع بازدیدها : 611,517,198
تعداد بازدید امروز : 85,590
تعداد بازدید دیروز : 122,107
تعداد بازدید این ماه : 1,028,065