سازمان هواشناسی
    • اقلیم استان مرکزی
     استان مرکزی بین عرض جغرافیایی 33 درجه و 30 دقیقه تا 35 درجه و 35 دقیقه ، طول جغرافیایی 48 درجه و 57 دقیقه تا 51 درجه طول شرقی نصف النهار گرینویچ واقع شده است که از شمال به استان های تهران و قزوین و از غرب به استان همدان از جنوب به استان لرستان و از شرق به استان تهران و قم و اصفهان محدود می گردد. کل مساحت استان 29530 کیلومتر مربع که کمتر از 2 درصد مساحت کل کشور را به خود اختصاص داده است. پست ترین نقطه استان،دشت ساوه با ارتفاع کمتر از 1200 متر و بلندترین نقطه استان،قله شهباز(از رشته کوههای راسوند) در جنوب غربی با ارتفاع 3388 متر از سطح دریا می باشد. با توجه به توپوگرافی استان در حدود 75 درصد مساحت استان کوهستانی و 25 درصد آن دشت می باشد.
     شهر اراک مرکز استان مرکزی با ارتفاع 1708 متر از سطح دریا و طول جغرافیای 49 درجه و 46 دقیقه شرقی و عرض جغرافیایی 34 درجه 06 دقیقه شمالی قرارداد . متوسط بارندگی سال زراعی 8/311 میلی متر که بیشترین بارندگی 8/485 میلی متر در سال زراعی 71-70 و کمترین بارندگی 4/154 میلیمتر در سال زراعی 78-77 رخ داده ثبت شده است.
     متوسط دمای سالانه شهر اراک0/14 درجه سانتی گراد می باشد که ماه تیر با میانگین 1/27درجه سانتی گراد گرمترین ماه و ماه بهمن صفر درجه سانتی گراد سرد ترین ماه سال می باشد. میانگین رطوبت سالیانه اراک 46% می باشد که ماه دی با میانگین 68% مرطوبترین و ماه مرداد با 27% خشکترین ماه سال می باشد . باد غالب شهر اراک غربی و جنوب غربی می باشد و بیشترین سرعت باد وزیده شده به میزان 123 کیلومتر در ساعت در اسفند  1362 و اردیبهشت 1385 ثبت و گزارش شده است .
     اقلیم شهر اراک بر اساس طبقه بندی دومارتن نیمه خشک و بر اساس طبقه بندی آمبرژه خشک و سرد می باشد .
    • گرمترین و خنک ترین ایستگاه در حال حاضر
     32° c
     ساوه
     27° c
     تفرش
    • پیش بینی وضع هوا |دوشنبه 31 شهریور
     اراک
     آشتیان
     خمین
     خنداب
     دلیجان
     ساوه
     شازند
     غرق آباد
     کمیجان
     محلات
     اراک
     تفرش
    • وضع هوای راه های استان
مجموع بازدیدها : 610,448,563
تعداد بازدید امروز : 47,968
تعداد بازدید دیروز : 95,837
تعداد بازدید این ماه : 2,904,677