سازمان هواشناسی
    • اقلیم استان البرز
     استان البرز به مرکزیت کرج بزرگ از نظر موقعیت جغرافیایی از شمال به استان مازندران از غرب به استان قزوین و از شرق به استان تهران و از جنوب به استان مرکزی محدود میشود .
      پهنه استان شامل: شهرستانهای ساوجبلاغ- کرج - نظر آباد و شهر هاو بخشهای اشتهارد –آسارا –طالقان –چارباغ  چندار–تنکمان  وشهرهای فردیس- محمدشهر- کمال شهر - ماهدشت- مشکین دشت - گرمدره -کوهسار و   شهر جدید هشتگرد میباشد.که با توجه به موقعیت بسیار استراتژیک بعنوان چهارراه غرب و شمال کشور محسوب میشود که نقطه اتصال راه ترانزیتی 17استان پر جمعیت کشور است و از لحاظ جمعیتی حدود 5/2میلیون نفر در این استان ساکن میباشند که در مقایسه با جمعیت کشور در آخرین آمار سال 1389 حدود 5 % از جمعیت کل کشور را شامل می شود.
     ارتفاعات البرز مهمترین نقش را در شکل گیری اقالیم استان بعهده دارند استان البرز در فصول سرد سال متاثر از سیستم های شمالی و شمال غربی و غربی به ویژه جنوب غربی بوده و ریزش های آن متاثر از فعالیت این
     سیستم ها می باشند. بارندگی های این منطقه از ماههای آبان وآذر آغاز وتا اواسط اردیبهشت ماه ادامه می یابد.
     استان البرز از نظر اقلیمی دارای تنوع زیادی می باشد به گونه ایی که از اقلیم بیابانی در قسمتهای جنوبی شروع و تا اقلیم های نیمه مرطوب و مرطوب در قسمتهای شمالی ادامه پیدا می کند.
     با توجه به موقعیت عمومی استان می توان بیان نمود که شدید ترین تضاد آب و هوایی شمالی– جنوبی یعنی اقلیم مرطوب و نیمه مرطوب در شمال و در مقابل اقلیم نیمه خشک و بیابانی در جنوب استان دیده می شود.
     استان البرز به لحاظ وجود مراکز متعدد صنعتی، دانشگاهی، کشاورزی ، گردشگری ،طبیعت گردی ،میراث فرهنگی و... در کشور جایگاه ویژه ای دارد .
     موقعیت جغرافیایی :

     استان از شمال به استان مازندران ؛ از جنوب به استان مرکزی ؛ از غرب به استان قزوین و از شرق به استان تهران محدود می شود . این استان در جنوب ارتفاعات البرز مرکزی واقع شده و نوسانات ارتفاعی در آن زیاد

     است لذا آب و هوای استان متاثر از عامل ارتفاع می باشد ارتفاعات البرز مهمترین نقش را در شکل گیری
     اقلیم های استان به عهده دارد استان البرز در فصول سرد سال متاثر از سیستم های شمالی و شمال غربی و غربی ویژه جنوب غربی بوده و ریزش های آن متاثر از فعالیت این سیستم ها می باشند . بارندگی های این منطقه از ماههای مهر وآبان آغاز و تا اواسط اردیبهشت ماه ادامه می یابد.

      ارتفاعات استان البرز:

     استان البرز در دامنه های جنوبی سلسله جبال البرز قرار گرفته است این بخش از ارتفاعات البرز مرتفع ترین قلل البرز را به خود اختصاص داده است ارتفاعات کندوان وکوههای طالقان در شمال وشمال غربی استان تا محل تلاقی رودخانه الموت یه رودخانه طالقان کشیده شده وبه مثابه دیواری عظیم دو اقلیم شمال وجنوب ارتفاعات البرز را از یکدیگر متمایز نموده است
     عرض جغرافیایی:
     از دیگر عوامل موثر بر اقلیم یک منطقه عرض جغرافیایی است که به سبب محدودیت گستردگی عرض جغرافیایی در استان البرز تاثیر آن بر اقلیم استان از این جهت محدود می باشد
     منابع آبها(منابع رطوبتی):
     منابع آب به عنوان یک فاکتورمهم در شکل گیری اقلیم هر منطقه مورد ارزیابی قرار می گیرد که خود به سه دسته آبهای سطحی ؛ آبهای زیززمینی وسدها دسته بندی می شود .در بخش نخست رودخانه های استان قرار دارند که مهمترین آنها عبارتند از کرج و طالقان رود. در بخش دوم آبهای زیر زمینی قرار دارد که در اشکال

     چاهها وقنوات وچشمه ها مورد بهره برداری قرار گرفته و به تغییر سیمای اقلیمی استان کمک می نمایند . سومین


     قسمت از منابع رطوبتی استان را سدها تشکیل می دهند که مهمترین آنهاسد امیرکبیر و سد طالقان
     می باشد که هریک با آبیاری بخش وسیعی از زمینهای اطراف خود در رویش وپوشش گیاهی استان ودر نتیجه اقلیم استان اثر می گذارد.

    • گرمترین و خنک ترین ایستگاه در حال حاضر
     29° c
     اشتهارد
     11° c
     دیزین پایین
    • پیش بینی وضع هوا |پنجشنبه 03 مهر
     کرج
     طالقان
     هشتگرد
     اشتهارد
     پیام
     دیزین پایین
     زیدشت
     کرج-کشاورزی
     مشکین دشت
    • وضع هوای راه های استان
مجموع بازدیدها : 610,718,715
تعداد بازدید امروز : 62,355
تعداد بازدید دیروز : 87,678
تعداد بازدید این ماه : 229,582